I dag ble det lagt frem ferske tall fra Eiendom Norge. De viser at boligprisene for april har steget.

Her kan du se hvordan det ligger an i din bydel akkurat nå. Tallene for Bergen og Hordaland samlet er også med i Bonansa-tabellen.

Område Pris pr kvm Medianpris Salgstid
Arna og Åsane 31 499 2 800 000 13
Bergenhus og Årstad 48 154 2 803 580 11
Fana og Ytrebygda 36 100 3 450 000 18
Fyllingsdalen og Laksevåg 34 968 2 615 778 12
Bergen 40 310 2 848 627 13
Hordaland utenom Bergen 23 956 2 550 000 36
Hordaland 36 034 2 772 157 18
Norge 34 742 2 660 830 33

Tabellen inneholder ferske tall fra Eiendom Norge. De viser at boligprisene stadig øker i Bergen og Hordaland – og i Norge totalt. Prisveksten i boligmarkedet var større enn forventet i april måned med en oppgang på 1,3 prosent fra måneden før, viser statistikk fra Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner var boligprisene i april opp 0,5 prosent fra måneden før. Sammenlignet med april i fjor var boligprisene 7,9 prosent høyere i april i år.

– Trenden er fortsatt prisvekst i boligmarkedet. Prisutviklingen i april var noe mer i overkant enn forventet. Vi forventet vekst, men ikke så mye, så det er helt klart at dette var en sterk prisvekst, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Sterkest prisvekst i april var det i Drammen med 1,8 prosent. Prisveksten i Stavanger var lavest i landet med 0,4 prosent. I gjennomsnitt tok det 33 dager å få solgt en bolig i forrige måned, men det var store variasjoner. I Bergen tok det ti dager å selge en bolig, mens det i Sogn og Fjordane tar fire måneder.

Det var ved utgangen av april 14.000 boliger til salgs på Finn.no. Det er 5,2 prosent færre boliger enn på samme tid i fjor.

Dreyer legger til at utviklingen viser et mer moderat prisutviklingsnivå nå enn i fjor høst, men han betegner likevel prisveksten som sterk. Prognosen viser imidlertid at prisveksten vil dempes noe når flere boliger kommer på markedet fram mot sommeren.

Vi tror du også vil like disse sakene: