Mye av økningen i overskuddet skyldes valutakurseffekter. Lave tap på utlån bidro også til det gode resultatet, opplyser banken.

– Vi gikk inn i 2015 med mange spådommer om et brått fall i aktiviteten i norsk økonomi. For oss som har fingeren på pulsen til hver tredje norske bedrift, er det tydelig at det fortsatt er god fart i økonomien, selv om bedrifter knyttet til oljesektoren har tøffe dager, sier DNBs konsernsjef Rune Bjerke.

Banken opplever for tiden svært stor interesse for langsiktig sparing og forvaltning blant kundene. Hittil i år har banken hjulpet 40.000 kunder i gang med langsiktig sparing i fond eller pensjonssparing. Det er en økning på 150 prosent fra i fjor.

– Det lave rentenivået har ført til at nordmenn begynner å ta mer aktivt grep om sin egen sparing. Det er veldig positivt. Pensjonsreformen legger et mye større ansvar på hver enkelt av oss når det gjelder forvaltningen av våre egne pensjonsmidler og behovet for å spare selv, sier Bjerke.

DNBs utlån økte med 8,6 prosent og innskuddsvolumene med 7 prosent fra første kvartal 2014 til samme kvartal i år. Valutakurseffekter bidro til den sterke volumveksten. Utlånsmarginene gikk noe ned i kvartalet, mens innskuddsmarginene gikk noe opp, opplyser banken.