Publikums innenlandske bruttogjeld lå på 4.714 milliarder kroner ved utgangen av mars, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
Det er en økning på 5,8 prosent på tolv måneder. Gjeldstallet omfatter husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.