Korrigert for sesongvariasjoner var boligprisene i april opp 0,5 prosent fra måneden før. Sammenlignet med april i fjor var boligprisene 7,9 prosent høyere i april i år.

– Trenden er fortsatt prisvekst i boligmarkedet. Prisutviklingen i april var noe mer i overkant enn forventet. Vi forventet vekst, men ikke så mye, så det er helt klart at dette var en sterk prisvekst, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Sterkest prisvekst i april var det i Drammen med 1,8 prosent. Prisveksten i Stavanger var lavest i landet med 0,4 prosent. I gjennomsnitt tok det 33 dager å få solgt en bolig i forrige måned, men det var store variasjoner. I Bergen tok det ti dager å selge en bolig, mens det i Sogn og Fjordane tar fire måneder.

Det var ved utgangen av april 14.000 boliger til salgs på Finn.no. Det er 5,2 prosent færre boliger enn på samme tid i fjor.

Dreyer legger til at utviklingen viser et mer moderat prisutviklingsnivå nå enn i fjor høst, men han betegner likevel prisveksten som sterk. Prognosen viser imidlertid at prisveksten vil dempes noe når flere boliger kommer på markedet frem mot sommeren.

Vi tror du også vil like disse sakene: