Redaksjonen:

Linn Gjerstad
Telefon: 900 66 967
Epost: linn.gjerstad@bt.no

Elisabeth De Lange Gjesdal
Telefon: 928 21 801
Epost: elisabeth.gjesdal@bt.no

Annonsering:
Ørjan Haakonsen
Telefon: 901 25 908
orjan.haakonsen@bt.no

Adresse:Krinkelkroken 1, Postboks 7240, 5020 Bergen

Fakturainformasjon:Bergens Tidende AS,
Org.nr.: 890 413 102 MVA.