Selv om prisutviklingen var svak, melder Eiendom Norge om sterkt økende interesse for fritidsboliger. I denne perioden ble det solgt 3.188 fjellhytter i Norge, en økning på 26 prosent fra forrige tolvmånedersperiode.

– Fritidsboliger på fjellet har hatt en svak prisutvikling de senere årene, men nå ser det ut til at markedet har bedret seg både når det gjelder prisutvikling og antall omsetninger. Det er særlig fjellhytter som ligger nær langrennsløyper som det er stor interesse for, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Han mener det sterke boligmarkedet har smittet over på fritidsboligmarkedet, forsterket av lav rente og god tilgang på kreditt.