I alt 10 prosent av det norske folk har ingen sparing, og menn sparer mer enn kvinner, viser en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for Nordea.

I 2011 svarte 7 prosent at de ikke hadde noen sparing, mot ti prosent i 2015.

– Det er litt urovekkende egentlig. Lave renter gir et større overskudd i lommeboka, noe som ideelt sett burde tilsi et høyere sparenivå. Men det kan tyde på at mange bruker de ekstra pengene til forbruk, noe som kan by på problemer den dagen renten går opp igjen, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

Av respondentene i undersøkelsen er det flest kvinner som oppgir å ikke ha noen sparemidler. 12 prosent av kvinnene, mot 7 prosent av mennene, hadde null sparing.

Blant lønnsgrupper er det de som tjener i mellomsjiktet, mellom 400.000 og 599.999 kroner, at flest ikke har sparing. 19 prosent sier det, mens 14 prosent av dem som tjener under 400.000 kroner oppgir at de ikke har sparemidler, viser undersøkelsen.