Det er Eiendomsmagasinet.no som skriver om de voldsomme utbyggingplanene.

– Når alt er ferdig utbygget vil det i Knarvik kunne være en tetthet på 14,7 mennesker per dekar, sier fagansvarlig for byutvikling hos Asplan Viak, Fredrik Barth, til nettstedet.

Byutviklings- og byggeplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn for litt over en uke siden.

Bergens Tidende har tidligere skrevet om Knarviks “extreme makover”.

I 2012 var befolkningstettheten i Bergen sentrum på 7,4 mennesker. Går det som planlaget, kan Knarvik skilte med det dobbelte.

– Knarvik skal utvikles til en by, sier Barth.

Prisstigning

Knarvik er “hovedstaden” i Lindås kommune. Basert på objektene som er til salgs i Lindås akkurat nå, er den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen 23.504 kroner. Det går ikke spesielt fort å selge bolig i Lindås. Fr amars 2014 til mars 2015 har annonseringstiden steget fra 44 dager til 56 dager. Dette er enøkning på 27 prosent.

Fra mars 2014 til mars 2015 har prisen steget fra 25.020 til 26.484. Dette er en økning på 5 prosent.

Her er planene for Knarvik

Tettstedet Knarvik hadde 5327 innbyggere per 1. januar 2014. Før 1970-tallet besto ikke Knarvik av mer enn cirka 30 innbyggere, men da Hordaland Fylkeskommune avgjorde at Knarvik skulle bygges opp som regionsenter skjøt utviklingen en voldsom fart.

Knarvik Senter ble i løpet av få år et av landets største kjøpesentere. Kommuneadministrasjonen ble flyttet til Knarvik fra stedet Lindås, som ligger nord i kommunen. Boligutbygging, skoleutbygging og økt næringsvirksomhet førte til at Knarvik ble det største tettstedet i Nordhordland i løpet av 1980-tallet.

Våren 2013 vant Asplan Viak oppdraget med kvalitetsprogram for planarbeidene i Knarvik, regionsenteret i Nordhordland, 30 minutter nord for Bergen.

Her er noen av prosjektets nøkkeltall og planer, ifølge deres nettsider:

  • 2000 ferdigregulerte boliger. 130.000 kvadratmeter ferdigregulert handelsareal. Et stort kulturbygg.
  • Et av de første norske sentrumsprosjektene med utstrakt bruk av Grønn overflatefaktor GOF (overvann, fordrøyning, «grønnhet»).
  • Et av de første med bruk av grønne punkt i bestemmelsene for biologisk mangfold og vestlandsk særpreg.
  • Et godt trafikk og veisystem, koplet mot en serie godt planlagte parkeringsanlegg.
  • Gode varierte boområder, for familier av alle typer, flott arkitektur.
  • Et forprosjekt på et helsebygg, et offentlig bygg som katalysator for ønsket byutvikling (inklusive parkmessige uteområder).
  • Et forprosjekt «allmenning» – der utstrakt bruk av overvannshåndtering som designelement er gjennomført.
  • Et fremtidsrettet energisystem for gratis oppvarming av bygg og uteanlegg (isfrie fortau).
SENTRUM: Dette er en oversikt over hvordan Knarvik sentrum skal se ut. FOTO: Asplan Viak

SENTRUM: Dette er en oversikt over hvordan Knarvik sentrum skal se ut. FOTO: Asplan Viak

På andreplass

Hordaland er i øyeblikket på andreplass i boligbygging.

Både salget av boliger og igangsetting av nye boliger økte i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor, kom det frem av nye tall fra Prognosesenteret torsdag denne uken.

Behovet for bolig og bygging er stort i Hordaland.

GRAFIKK: Prognosesenteret

GRAFIKK: Prognosesenteret

Økende bygging

I løpet av årets første tre første måneder var det en økning i igangsettingen av boligbygging i Norge på 20 prosent, mens salget viste en vekst på 31 prosent sammenlignet med første kvartal i 2014.

– Vi konstaterer at boligsalget i mars fortsetter i en svært positiv trend som har vart siden juni 2014. Det er gode tider for boligprodusentene i Norge nå, sier administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger.