Det er store geografiske forskjeller i fylkesendringer på boligigangsettingen. Man har en positiv utvikling i de store fylkene Oslo, Akershus og Hordaland, mens det er tilbakegang i Rogaland og Sør-Trøndelag.

Hordaland er på andreplass i landet, slik grafen under viser.

GRAFIKK: Prognosesenteret

GRAFIKK: Prognosesenteret

I løpet av årets første tre første måneder var det en økning i igangsettingen på 20 prosent, mens salget viste en vekst på 31 prosent sammenlignet med første kvartal i 2014, melder NTB.

– Vi konstaterer at boligsalget i mars fortsetter i en svært positiv trend som har vart siden juni 2014. Det er gode tider for boligprodusentene i Norge nå, sier administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, til NTB.

Det er leilighetsmarkedet som dominerer veksten i salget. Leiligheter utgjorde over halvparten av solgte boliger i årets første kvartal. Veksten i årets første tre måneder er på 82 prosent sammenlignet med fjoråret.

– For eneboliger og småhus er salgsnivået relativt likt med 2014, sier Jæger.

Fylkesvis er det markante forskjeller i igangsettingen av nye boliger.

– Vi ser en positiv utvikling i de store fylkene Oslo, Akershus og Hordaland, mens det er tilbakegang i Rogaland, sier Jæger.

Behovet for bolig og bygging er stort i Hordaland.

GRAFIKK: Prognosesenteret

GRAFIKK: Prognosesenteret