– 12 tillatelser til å drive eiendomsmegling ble inndratt i Norge i 2014. Det ble tilbakekalt tre foretakstillatelser, fem personlige meglingstillatelser, tre advokaters rett til å drive eiendomsmegling og én advokats rett til å være fagansvarlig. Dette er skjedd på bakgrunn av Finanstilsynets aktive tilsyn basert på tips om potensielle brudd på diverse lover, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

– Skal litt til

Bonansa har tidligere skrevet at studentene ved BI avdekket en rekke feil i salgsoppgaver i forbindelse med en eksamensoppgave.

Torsdag kunne vi fortelle at blant andre to advokater hadde fått inndradd sin godkjenning til å drive meglervirksomhet i boligmarkedet så langt i 2015.

Og det skal litt til å få godkjenningen inndratt.

– Når man får tillatelsen inndratt så betyr det i disse tilfellene at det har vært snakk om alvorlige lovbrudd, sier Geving.

Vil luke ut de uansvarlige

Carl-Olav-Geving-22_150rett

Carl O. Geving FOTO. CF Wesenberg/Kolonihaven

– Vi er veldig glade for at Finanstilsynet fører et aktivt tilsyn, og det skal også forbrukerne være. Man har et stort ansvar som eiendomsmegler, man forvalter folks penger. Det er viktig å luke ut de meglerne og advokatene som ikke er ansvaret verdig, sier direktøren.

Fire av de tolv som fikk inndratt rettighetene til å drive med eiendomsmegling var medlem i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Det er de ikke lenger, alle fire ble ekskludert. Norges Eiendomsmeglerforbund er opptatt av at vi som bransje tar ansvar og rydder opp. Folk skal være trygge når de bruker godkjent eiendomsmegler, vi ønsker ikke dem som bryter ned tilliten, sier han.

I 2014 var det 142.000 eiendomstransaksjoner gjennom eiendomsmeglingsforetak. Av disse ble 95 klaget inn for Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og 37 av sakene endte med kritikk til megler.

Høy terskel for å trekke godkjenning

– De fleste sakene er enkeltstående tilfeller, og gir ikke uttrykk for noen tendens til dårlig kvalitet på meglingen generelt. Tvert i mot har det vært en kvalitetsforbedring i bransjen de senere årene etter at det ble innført krav til utdannelse for alle meglere, større ansvarliggjøring av styre og ledelse i kvalitetsarbeidet, samt krav til systemer for risikostyring og internkontroll i foretakene, sier seksjonssjef i Finanstilsynet, Anne-Kari Tuv.

At 12 mistet godkjenningen sin i 2014, forklarer hun på følgende måte;

– Dette beror nok på at vi har mottatt flere henvendelser om advokaters eiendomsmegling den senere tid og at vi nå gjennomfører flere tilsyn hos advokater enn tidligere.

– Hvor grov må feilene være?

– Terskelen for å forby eiendomsmegling er relativt høy. Det skal foreligge grove eller gjentatte lovbrudd, og det skal være utilrådelig å la virksomheten fortsette.  Imidlertid er det enkelte områder hvor vi mener det er viktig å reagere strengt. Dette gjelder særlig håndteringen av klientmidler og oppgjør, forklarer Tuv.

Deres erfaring er at mange eiendomstransaksjoner er kompliserte og krever spesiell erfaring og kvalifikasjoner. Det er ikke uten grunn at det nå kreves treårig utdanning og to år med praktisk erfaring for å bli eiendomsmegler.

– Kan folk flest ha tillit til meglerne/advokatene som driver med eiendomsmegling?

– Ordningen med detaljerte lovkrav og et aktivt tilsyn samt en høy sikkerhetsstillelse dersom noe likevel går galt, innebærer etter vår vurdering at eiendomsomsetningen gjennom megler generelt er trygg og forsvarlig, sier seksjonssjefen.

Flere feil

To advokater har så langt i 2015 fått vedtak om at de ikke kan drive eiendomsmeglervirksomhet. I tillegg er det flere foretak som får bemerkninger i merknadsbrev og rapport fra Finanstilsynet.

I flere av tilfellene er det snakk om alvorlige feil.

Noen foretak har vært undersøkt med tanke på klientmiddelbehandling, risikostyring, internkontroll, og overholding av regler om skriftlig budgivning. Det avdekkes manglende rutine for depotjournal, sending av regning, samt at enkelte saker mangler salgsoppgave.

I noen tilfeller påpekes det at det ikke fremgår rentefot for fellesgjeld og nedbetalingstid i salgsoppgaven. Finanstilsynet understreker her at meglers plikt til å gi opplysninger om eiendommen er én av meglers helt sentrale plikter.

Det har også under inspeksjon fremkommet at det i et av foretakene ikke alltid ble innhentet motbud og aksept skriftlig i budrunden.

Feilene stopper ikke der, og du kan lese mer om dette her: Flere grove feil i eiendomsmeglingen

Vi tror du også vil like disse sakene: