– Lokkepris er en pris som selger ikke vil selge boligen for. Da har man satt en pris som er lav for å lokke flere til visning, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Prisantydningen skal både angi prisen selger vil godta og veilede potensielle kjøpere til å se hvilket prissjikt en bolig antas å ville ligge i, ifølge Forbrukerombudet.

Mange ringer dem med historier om lokkepriser.

– Det er fryktelig vanskelig og irriterende for folk som har brukt tid på å være på visning, legger til bud til prisantydning og ikke får boligen. Det er derfor det er villedende og i strid med loven, sier Nergård.

De følger ekstra nøye med når boligmarkedet er opphetet. Setter man prisantydning under takst nå, vil det være tegn på lokkepris, mener Nergård.

Samtidig kan en prisantydning satt lavere enn takst bety at det er noe negativt med boligen eller området, ut ifra meglers vurdering.

Klagde på at bud ikke ble godkjent

Forbrukerombudet har bedt Privatmegleren Prestige svare for seg om bruk av lokkepris etter en klage fra en boligkjøper.

Boligen på Torshov i Oslo hadde verditakst og prisantydning på 3.550.000 kroner. Da den ikke ble solgt ble prisantydning satt ned til 3.290.000, ifølge klager.

– Et bud på 3.250.000 kroner ble avvist
– Klagers bud på 3.280.000 kroner ble avvist. Ifølge klager sa megler i en telefonsamtale at selger ikke ville selge for under 3.500.000 kroner, noe som tilsvarer 210.000 kroner over prisantydning
– Boligen ble til slutt solgt for 3.530.000 kroner

Setter man prisantydning under takst nå, vil det være et tegn på lokkepris, mener forbrukerombud Gry Nergård. FOTO: CF WESENBERG/KOLONIHAVEN.NO

Hvis opplysningene fra klageren stemmer, er dette lokkepris, ifølge forbrukerombud Nergård. De anser lokkepriser som brudd på markedsføringsloven.

Det er første gang Forbrukerombudet tar opp lokkepriser med Privatmegleren, men ombudet har lenge hatt fokus på temaet overfor meglerbransjen.

– Vi må undersøke faktum. Hvis det er lokkepris vil vi be megleren om å avstå fra å bruke lokkepriser i fremtiden. Fortsetter han med det vil vi bruke økonomiske sanksjoner, sier Nergård.

Har du tips til lignende saker? Send oss en epost!

Privatmegleren nekter for bruk av lokkepris

Privatmegleren Prestige har fått frist av Forbrukerombudet til å svare for seg innen 27. mai.

Daglig leder og megler i Privatmegleren Prestige, Tor-Inge Hoel Betten, solgte boligen der Forbrukerombudet mistenker at det har vært brukt lokkepris.

Han sier til oss at Privatmegleren Prestige ikke benytter seg av lokkepriser, og er godt kjent med bransjenormen.

Med prisantydning og takst på 3.550.000 kroner var det liten interesse og ingen bud.

Da leiligheten ikke ble solgt, ble prisantydningen justert ned. Boligen ble til slutt solgt for 3.530.000 kroner. FOTO: FAKSIMILE

– Boligen ble, selvsagt i samråd med selger, lagt ut på nytt med prisantydning på 3.290.000 kroner. Vi fikk relativt raskt flere interessenter på banen, sier Betten.

Når det gjelder budet fra klageren, sier Betten følgende:

– Bud fra denne interessenten, litt under ny prisantydning, kom sent en kveld med akseptfrist til kl 11.00 formiddagen etter. Tatt i betraktning at akseptfristen var svært kort og at vi nå hadde flere interessenter til boligen, valgte selger å avslå budet. Det ble ikke angitt hvilken pris selger ønsket å selge for annet enn at selger ønsket å få til en reell budrunde med flere enn en interessent.

– Noen dager senere avholdt vi visning med flere interessenter. Etter dette ble det budrunde, og bud på kr 3.530.000 kroner ble akseptert, sier Betten.