– Utviklingen av boligprisene er en del av totalbildet som gjør at vi holder renten uendret, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Torsdag morgen ble det klart at Norges Bank velger å holde renten uendret. Det er en vurdering av risikobildet som gjør at de avventer med å kutte i denne runden.

Utviklingen som anslått

Sentralbanksjefen ga på pressekonferansen beskjed om at utviklingen har vært som de anslo i mars, men at en samlet vurdering fra hovedstyret er å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent.

Årsaken til at de ikke kutter renten er at oljeprisen har steget, etterspørselen fra husholdningene holder seg oppe, at boligprisene fortsetter å vokse, og at husholdningenes gjeld har økt mer enn forventet.

Det som derimot talte for et rentekutt er at den norske konsumprisveksten er på nærmere 2,5 prosent, at vårens lønnsoppgjør tyder på at lønnsveksten kan bli lavere en tidligere ventet – og at arbeidsledigheten er økt.

– Var dette avgjort på forhånd?

– Risikoen for en markert nedgang i norsk økonomi er blitt noe mindre enn tidligere, sier Olsen.

Dette betyr ikke at det er mindre sannsynlig med rentekutt i juni.

– Bildet er uendret, utviklingen er i tråd med det vi har forventet, sier Olsen.

Mange mente på forhånd at det var 50/50 sjanse for at det ville bli kutt i renten i dag, og noen stilte derfor spørsmål om det var bestemt på forhånd at renten ikke skulle kuttes på dette rentemøtet. Til det svarte Olsen at det ikke var snakk om å slå mynt og krone.

Olsen sier at norsk økonomi har mange robuste trekk.

– Det er fortsatt handlingsrom i penge- og finanspolitikk, sier han.

Mener Norges Bank viser motvilje

Mange spør seg nå hvorfor han ikke kutter renten nå.

– Norges Bank er veldig haukete, men nå viser de en ekstrem motvilje mot å kutte renten. Nå er jeg faktisk usikker på om det kommer noen flere rentekutt i det hele tatt, sier makroanalytiker Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til Dagens Næringsliv.

Han er redd vi vil havne i samme felle som Sverige.

– Norges Bank klusser det til! De risikerer å havne å samme fella som Sverige. Sentralbanken i Sverige holdt igjen og holdt igjen, og det endte med at de reagerte altfor sent – og da måtte de reagere kraftig. Det er grunnen til at Sverige nå bakser rundt med negativ rente og kvantitative lettelser, sier han til DN.

Du er kanskje også interessert i disse: