Forrige gang Bonansa sjekket boligprisene på boligene ute for salg, lå Meland på femteplass i Hordaland, med 28 552 kroner kvadratmeteren. Nå ligger de på andreplass med over 31 000 kroner kvadratmeteren. Kun slått av Bergen.

Kommune Kvm. Pris
Bergen 40 382,-
Meland 31 267,-
Os 30 052,-
Voss 29 545,-
Fjell 27 778,-
Askøy 27 573,-
Stord 26 172,-
Samnanger 25 954,-
Ulvik 25 298,-
Lindås 25 146,-
Austrheim 25 009,-
Fusa 24 482,-
Fjell 27 778,-
Fitjar 22 763,-
Sveio 21 924,-
Sund 21 184,-
Vaksdal 20 000,-
Ausetvoll 19 966,-
Øygarden 19 192,-
Kvinnherad 18 699,-
Bømlo 18 666,-
Tysnes 17 891,-
Osterøy 17 629,-
Radøy 17 309,-
Masfjorden 17 200,-
Jondal 17 195,-
Kvam 16 646,-
Etne 15 961,-
Ullensvang 14 517,-
Granvin 13 381,-
Eidfjord 12 504,-
Odda 11 359,-
Modalen 10 240,-
Fedje 8 426,-

– Vi setter veldig pris på dette, og ser på det som en god attest til lokalsamfunnet. Dette er med på å bekrefte at vi er en veldig attraktiv bokommune. Jeg er stolt av kommunen vår, sier Meland-ordfører Nils Marton Aadland.

Det er for tiden mange flotte eneboliger til en prisantydning på rundt 4-5 millioner kroner for salg i kommunen. I tillegg ligger det en bolig ute til over 10 millioner kroner, som nok trekker snittprisen noe opp.

Høy etterspørsel

Tradisjonelt er det eneboligene som har vært dominerende i kommunen, men mye av det som blir bygget i dag er mindre rekkehus og leiligheter.

– Dette er nok en tendens som vil fortsette. Det er også et krav fra staten at vi skal bygge tettere, så dette vil man nok se mer av. Det er mange unge barnefamilier som etablerer seg her, sier Aadland.

nilsmartonrett

Nils Marton Aadland. ARKIVFOTO: Helge Sunde

Ordføreren sier at utfordringen deres er å bygge nok boliger for å sørge for at det ikke blir for høye priser.

– Det blir bygget ca 150 boliger per år, og det er et relativt høyt tall i forhold til folketallet vårt. Etterspørselen etter boliger er høy, og skal det være mulig for unge å etablere seg her må vi ha stor boligproduksjon.

Ikke overrasket over stigende priser

Det bor i underkant av 8000 mennesker i Meland kommune. Tallet er stigende.

– Dette er en av de mest attraktive kommunene i forhold til bosetting. Det er kun én annen kommune i Norge som har vokst mer enn oss de siste fem årene, og det er Rennesøy. At prisene stiger er derfor ikke overraskende, sier Aadland.

– Hvorfor vokser dere slik?

– Vi har gode kvaliteter her. Det er gode oppvekstmiljø, gode tjenestemiljø, flott natur og et godt friluftsliv. I tillegg har vi nærhet til Norges nest største by, noe som er bra både i forhold til arbeidsmarkedet og kultur og fritidstilbud.

Det tar rundt 30 minutter med bil til Bergen, 20 minutter med hurtigbåten.

I følge NHO var Meland kommune den kommunen med flest nyetableringer i næringslivet i 2014. Også det er viktig for kommunen.

– Da får vi et samfunn der man både kan bo og arbeide. Det er veldig viktig for å utvikle samfunnet vårt i positiv retning. Det er med på å redusere transportbehovet, og det er viktig for kommunens økonomi og identitet at vi har en positiv trend også når det gjelder næringsutvikling, sier Aadland.