Det ligger an til salgsrekord i 2015.

Det er først og fremst Oslo og Bergen som drar veksten, men også Trondheim er med.

– Det er stor etterspørsel, altså mange som er ute etter bolig. Slik det utvikler seg i de store byene ser vi at mange av dem som har betalt mye i leie, nå heller velger å kjøpe fordi de ser at det vil kunne redusere kostnadene. Dette er noe som er mulig på grunn av det lave rentenivået som er, og vi ser også at flere banker er mer fleksible når det gjelder utlån, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer ,til Bonansa.

Det er allerede solgt 30.000 boliger, 14 prosent mer enn på samme tid i fjor. Samtidig er det slik at det er en moderat økning i tilbudssiden. Christian Dreyer i eiendom Norge sier at det ligger bak fjoråret, men at man forventer at det vil endre seg fremover.

Flere eier fremfor å leie

De baserer disse antakelsene på tilbakemeldingene de får, samt fall i leieprisene – noe som tyder på at det ikke er stort press på leiemarkedet.

– I tillegg spiller befolkningsveksten inn. Det er en nettovekst på 50-60.000 mennesker i året i Norge, og dette bidrar selvsagt til å øke etterspørselen på boliger.

– I Bergen selges boliger svært raskt, hvorfor det?

– Det tyder på at det er en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Det er for lite nybyggaktivitet i Bergen og omegn, og man klarer ikke å matche det med alle som vil ha bolig. Da får du den prisveksten som har vært, i tillegg til at boligene selges unna raskt.

Må bygges mer

Han sier at det er forventning om en mer moderat prisutvikling fremover, også i Bergen.

– Det tar litt tid før disse makrotrendene slår inn. Man må merke det på kroppen selv, denne usikkerheten. Vi ser konturene av det i Stavanger – og dette vil nok smitte resten av landet. Men selv om dette vil skje, går norsk økonomi fortsatt svært godt, sier Dreyer.

– Ser man et fall i priser i horisonten?

– Vi forventer ikke at det vil falle i år eller neste år. Det er et underliggende behov for boliger.

– Det viktigste mantraet er at man må bygge mer, sier Dreyer.

Og påpeker at det er boligbygging som vil føre til stabilitet i markedet.

Vi tror du også vil like disse sakene: