– For alle som skal inn i boligmarkedet, er det viktig at vi sikrer god informasjon, også i forkant av budrunder, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

I regjeringens strategi for boligmarkedet varsles det tiltak for å øke bruken av tilstandsrapporter, for eksempel ved at eiendomsmeglere skal anbefale selgere å innhente en slik rapport.

– For mange av dagens bolighandler ender faktisk med misfornøyde boligkjøpere, sier Jensen.

Det lyder som musikk i ørene til Forbrukerrådet, som lenge har oppfordret til større bruk av slike rapporter ved salg av bolig.

– Her er regjeringen inne på et veldig riktig spor. Forbrukerne mener det er viktig med tilstandsrapport, så de får god informasjon om boligen de skal kjøpe. Men selger og megler velger det ofte bort, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, til NTB.

Også Norsk Eiendomsmeglerforbund (NEF) er glad for nyheten.

– Dette er svært viktige elementer i en strategi for å skape tryggere bolighandel. Velinformerte forbrukere gir tryggere bolighandel, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Vil trå forsiktig med boliglånskrav

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier det er grunn til bekymring for boligmarkedet, men kommer ikke med drastiske endringer i kravene til boliglån.

– Jeg har stor tiltro til at norske banker gjør gode kredittvurderinger i de enkelte lånesakene, men får vi en for sterk vekst i utlånene, så kan det bidra til økt risiko i norsk økonomi, sier Jensen.

Sammen med regjeringskolleger Jan Tore Sanner (H) og Solveig Horne (Frp) kunngjorde hun at regjeringen innfører en forskrift 1. juli som regulerer bankenes utlån til bolig.

– Blinkende trafikklys

Forskriften skiller seg lite fra dagens retningslinjer for utlån fra Finanstilsynet. Blant endringene er at bankene kan gå bort fra enkelte krav, som kravet om 15 prosent egenkapital, for opptil 10 prosent av pengene de låner ut.

Finansministeren kaller strategien «et blinkende trafikklys», og sier det kan bli aktuelt å komme med større endringer senere.

– Det er viktig å gå forsiktig fram. Også myndighetene kan overregulere dette og gjøre vondt verre. Derfor må vi ta små skritt og teste ut virkemidlene, sier Jensen til NTB.

Finanstilsynet har rådet Jensen til å skru opp «stresstestkravet» til at boligkjøpere må kunne tåle en rentevekst på 6 prosent. Det rådet har ikke Jensen fulgt.

– Med dagens rentebilde så er en stresstest på 5 prosentpoeng mer enn tilstrekkelig. Da jeg var ung og tok opp mitt første boliglån, så lærte vi at vi måtte vurdere 10 prosentpoeng. Nå er rentenivået et annet, og 5 prosentpoeng er tilstrekkelig, sier Jensen.

Fornøyde meglere

Norsk Eiendomsmeglerforbund (NEF) er stort sett fornøyd med strategien fra regjeringen.

– Når regjeringen velger midlertidig forskriftsfesting av utlånspraksis, er vi tilfreds med at fleksibiliteten opprettholdes ved en såkalt «fartsgrense» som gjør det mulig å innvilge lån til kredittverdige låntakere som ikke oppfyller egenkapitalkravet, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

– Dette er mildere innstramminger som gir fornuftige signaler til bankene og publikum, mener han.

Vil skru opp farten

Samtidig mener kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) at regjeringen har igangsatt en rekke tiltak som vil få ned veksten i boligprisene.

– Vi går systematisk til verks for å se hvor det kan forenkles. Hensikten med det er å holde kostnadene nede og få boligbyggingen opp, sier han.

– Når vi nå har fjernet søknadsplikten for garasjer og små bygg på egen tomt, så frigjør det masse kapasitet i kommunene slik at de kan bruke sine fagfolk til å planlegge boligbygging og ta tak i de store, vanskelige prosjektene, sier Sanner.

Fakta om krav til boliglån:

  • Bankene skal beregne kundenes evne til å betjene boliglån ut fra inntekt og utgifter. De skal også ta høyde for en renteøkning på 5 prosentpoeng, som i dag.
  • Det blir fortsatt krav til 15 prosent egenkapital for nedbetalingslån med pant i bolig.
  • Kravet om egenkapital kan møtes med tilleggssikkerhet i form av pant i annen fast eiendom eller kausjon eller garanti fra låntakeren.
  • Bankene kan gi lån som ikke oppfyller kravene til egenkapital, betjeningsevne og avdragsbetaling for inntil 10 prosent av pengene de låner ut hvert kvartal.
  • Det innføres krav om betaling av avdrag for boliglån som overstiger 70 prosent av boligens verdi.
  • Forskriften trer i kraft 1. juli.