Statistisk sentralbyrås “Dette er Norge 2015” har tall på det meste – også hvordan nordmenn bor.

Publikasjonen som kom ut onsdag forteller når eldrebølgen kommer, hva som er navnemoten, hvor mye strøm vi bruker, hvor mange som gifter seg i utlandet, i hvilket fylke folk lever lengst, hvor vanlig det er i norske hjem å ha “bare” ett bad, hvor mange som har fritidsboliger i utlandet, når norske kinoer hadde sin gullalder, hvor stor andel av befolkningen som sovner klokken 2330, hvor mye melk en norsk ku produserer hvert år… Listen er svært, svært lang.

Rapporten viser at det i den norske befolkningen som helhet ikke er noen vesentlig forskjell på andelen menn og kvinner som bor alene.

“Men mens de enslige kvinnene er i flertall i den eldre delen av befolkningen, er mennene i flertall blant de yngre,” skriver SSB i den ferske publikasjonen om Norge.

Videre kan man lese at det var høy giftemålshyppighet etter andre verdenskrig, noe som førte til at andelen enpersonhusholdninger sank. Men fra starten av 1970-tallet sank ekteskapshyppigheten, samtidig som skilsmissefrekvensen økte. Dette har ført til en dobling av antallet enpersonhusholdninger.

“41 prosent av husholdningene består nå av aleneboende, og disse utgjør 19 prosent av alle personer i privathusholdninger,” skriver SSB i rapporten, der du også kan lese hvor mange ekteskap som er borgerlige og hvor vanlig det er å være samboer kontra gift.

Tabellen under viser antallet personer per husholdning i Norge:

Årstall Antall husholdninger Personer per husholdning
1946 855.607 3,4
1950 959.310 3,3
1960 1.077.168 3,3
1970 1.296.734 2,9
1980 1.523.502 2,7
1990 1.759.363 2,4
2001 1.961.548 2,3
2010 2.170.893 2,2
2014 2.349.460 2,1

Vi tror du også vil like disse sakene: