Statistisk sentralbyrås “Dette er Norge 2015” har tall på det meste – også hvor mye strøm vi bruker i forhold til mennesker i andre land. Publikasjonen som kom ut onsdag forteller når eldrebølgen kommer, hva som er navnemoten, om det er flest kvinner eller menn som bor alene, hvor mange som gifter seg i utlandet, i hvilket fylke folk lever lengst, hvor vanlig det er i norske hjem å ha “bare” ett bad, hvor mange som har fritidsboliger i utlandet, når norske kinoer hadde sin gullalder, hvor stor andel av befolkningen som sovner klokken 2330, hvor mye melk en norsk ku produserer hvert år… Listen er svært, svært lang.

Publikasjonen kan du laste ned gratis.

Den viser blant annet at fjellandet Norge er på elektritetstoppen. Faktisk bruker vi nesten tre ganger gjennomsnittet i OECD med våre 23.700 kWh mot OECDs 7100.

Riktignok omfatter tallene forbruk i alle sektorer, ikke bare husholdninger, men det gir en indikasjon på at vi ligger relativt høyt på verdensbasis. Sammenlignet med andre land utgjør elektrisk kraft nemlig nesten 50 prosent av det norske forbruket, skriver SSB i sin rapport.

Denne SSB-tabellen viser elektrisitetsforbruket per innbygger i noen land:

Island  53.156
Norge 23.656
Finland 15.687
Canada 15.558
Sverige 14.289
USA 12.947
Frankrike 7367
Tyskland 7138
Danmark 6040
Polen 3851

I SSB-rapporten påpekes det at det høye elektrisitetsforbruket ikke betyr at Norge har et spesielt høyt samlet energiforbruk. Målt per innbygger ligger Norge litt over gjennomsnittet blant vestlige land, men lavere enn blant andre Island og USA.

Vi tror du også vil like disse sakene: