Det viser ferske eiendomstall for juli, som ble lagt frem på en pressekonferanse i regi av Eiendom Norge på onsdag.

Bonansa har sett nøyere på tallene. De viser at det tok 46 dager å selge en bolig i Arna og Åsane, noe som er mye mer enn de øvrige delene av byen. Samtidig er det kun én dag lenger enn det tar å selge en bolig i Norge i snitt. For Hordaland utenom Bergen er formidlingstiden på 60 dager.

Administrende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer, sier man ikke skal vektlegge tallene for juli så sterkt, fordi man må vente på augusttallene og se de to månedene under ett. Augusttallene legges frem i starten av september.

Tabellen under viser hvor lang tid det tar å selge en bolig i ulike deler av Bergen.

Sted Gjennomsnittlig formidlingstid
Arna og Åsane 46
Bergenhus og Årstad 17
Fana og Ytrebygda 29
Fyllingsdalen og Laksevåg 22

Tar lengst tid å selge eneboliger

Disse tallene gjelder for alle boliger; eneboliger, selveiere, leiligheter, delte boliger og andelsboliger, mens det som tar aller lengst tid å selge i Bergen, er en enebolig i Åsane eller Arna. Da er formidlingstiden oppe i 120 dager, noe som er dobbelt så lenge som i Norge totalt.

Langt kjappere går det med en leilighet i samme område. De blir formidlet på 34 dager.

Formidlingstiden for en selveier i Arna og Åsane er på 70 dager, mens Bergen totalt ligger på 22.

Prisnedgang i Norge

Boligtallene som ble lagt frem onsdag, viste en tilbakegang på 1,1 prosent i Norge totalt for juli. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,3 prosent fra forrige måned. Samtidig er boligprisene 6,8 prosent høyere enn for ett år siden.

– For første gang siden høsten 2013 fikk vi både nominell og sesongkorrigert prisnedgang. Det er ikke uventet at vi får en prisnedgang i juli måned, og vi bør se juli og august i sammenheng, før vi kan konkludere med at det er mer moderasjon i prisutviklingen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Så mange boliger ble solgt

Det ble solgt 4086 bruktboliger i juli. Dette er en nedgang på 5,2 prosent sammenlignet med juli 2014. Hittil i år er det solgt 53.364 boliger, som er 8,8 prosent flere enn i 2014.

– Aktiviteten i markedet bærer preg av at juli måned er en feriemåned, likevel har det vært færre salg i juli enn normalt. Det er ikke overraskende at markedet roer seg noe etter den høye aktiviteten vi hadde gjennom hele første halvår. Vi forventer at det blir betydelig flere salg i august måned, sier Dreyer.

Ved utgangen av juli var det 9.749 boliger til salgs på Finn.no, noe som er 8,9 prosent lavere enn i 2014.

– Antall boliger for salg er alltid på det laveste i juli måned, og forventes å øke vesentlig utover i august måned. Likevel er det også til juli å være et lavt nivå på porteføljen, spesielt i Oslo-området. Det er behov for en betydelig større tilbudsside i hovedstaden for å møte den etterspørselen vi har i markedet nå, sier Dreyer.

Går dårlig i Stavanger

Den svakeste utviklingen hadde Sandnes med en nedgang på 2,0 prosent, tett fulgt av Follo og Asker med en nedgang på 1,9 prosent. Som forventet har Stavanger og Sandnes nå en negativ 12 måneders vekst på henholdsvis 1,3 og 0,8 prosent.

– Det er stadig større forskjeller i prisutvikling mellom de ulike regionene. Vi forventer det vil forsterke seg de neste månedene, der Oslo og Stavanger vil være ytterpunktene i prisutviklingen, sier Dreyer.