Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at boligbyggingen i Norge tok seg kraftig opp i juni.

– Etter en lang periode med bra salg løsnet det endelig for igangsettingen, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Etter første halvår ligger igangsettingen 35 prosent over fjoråret. Dette betyr at det er igangsatt 29.000 nye boliger det siste året.

– Det er leiligheter som står for hele økningen. Eneboliger og småhus ligger på samme nivå som i fjor, sier Jæger.

Flere henger etter

Selv om det går fremover er Oslo og Bergen de to kommunene som henger lengst etter. Her er utfordringene store, fordi differansen mellom hva som bygges og hva som er behovet, er stort.

Den gjennomsnittlige årlige igangsettingen i Bergen i perioden 2011-2014 er 1168 boliger. Det årlige behovet for det kommende fire årene er på 2043. Dette utgjør et avvik på 875 og sender Bergen rett opp på andreplass på verstinglisten.

– Til tross for gode igangsettingstall i juni, ligger mange kommuner langt bak det de burde ha bygget, sier Jæger.

Det er spesielt mange byer som henger etter.

– Vi oppfordrer alle kommunepolitikere til å sette boligbygging på agendaen i kommunevalgkampen, avslutter Jæger.

Tabell: Boligprodusentenes Forening

Tabell: Boligprodusentenes Forening/Prognosesenteret

Økende salg

– Salget var også godt i 2. kvartal, sier Jæger.

Målt mot andre kvartal i fjor økte igangsettingen med 50 prosent, og salget med 21 prosent. Det er leilighetssalget som dominerer veksten – både for igangsetting og salg.

Salgsveksten for leiligheter første halvår i år er på 61 prosent mot samme periode i fjor.

– Må øke tilbudssiden

– Skal vi redusere boligprisveksten, må man øke tilbudssiden og ikke klemme inn på etterspørselssiden. Den eneste måten å komme ut av dette på er å bygge flere boliger. Det er viktig at Bergen tar tak i dette og prioriterer, sa Jøns Sjøgren, markedssjef i Boligprodusentenes Forening, til Bonansa i forrige måned.

– I Bergen har man hatt suksess i forbindelse med Bybanen, og det å bygge rundt stasjonene er god miljøpolitikk. Det man kanskje må se på er hvordan utvide og tilrettelegge for gode boområder. Bygge tettere og høyere nærme stoppene og bygge småhusene lenger unna, slik at også de kan sykle eller gå til stoppene.

Han ønsker også forenkling av regelverket, både med tanke på tekniske forskrifter, men også saksbehandlingsforskrifter. Sjøgren etterlyser også en tankegang som strekker seg utenfor kommunegrensene.

Skryter av Bergen

Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret mener mange storbyer skylder på at det ikke er lagt tilrette politisk, og at man ikke har nok tomter. Han mener byer som Stavanger og Trondheim ikke vet hvordan byen skal vokse horisontalt.

– I Bergen er det ikke slik, der skal politikerne faktisk ha skryt. De har vært visjonære med Bybanen og har en god rammeplan for hvor og hva som kan bygges. Politikerne ønsker å skape struktur med knytepunkt rundt Bybanen, sa Øye til Bonansa i slutten av juni.

Han peker på flere grunner til at det likevel går tregt:

  • At kostnadsnivået er generelt høyt.
  • Floraen av nye regler og forskrifter som har kommet til de siste 10 årene, som han mener er positive hver for seg, men som sammen er fordyrende.
  • At saksbehandlingen tar lang tid i Bergen.

– Det brukes nesten uforståelig lang tid, selv på enkle områder. Det fordyrer jo også prosjekter. Tiden det går fra en boligbygger vil investere, til salg, blir fort opp mot syv år.

Øye mener Bergen har på plass struktur og visjon for hvordan byen skal se ut, men at man kan sette mer ressurser i byplankontoret og korte ned behandlingstiden for å skape forutsigbarhet blant utbyggerne.

Warloe: – Folk må leie

Henning Warloe (H), byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen kommune, opplyste tidligere i sommer til Bonansa at Bergen har en boligreserve på rundt 8000.

– Jeg er ikke ekspert på markedet, men nå er det kanskje et poeng at ikke alle som utgjør befolkningsveksten er ute etter å kjøpe bolig. Det er naturlig i en by at man har et større leiemarked enn i de mindre kommunene, sa Warloe.

Han mener Bergen har et mangfold av regulerte områder for bygging, men at etterspørselen de siste årene har vært veldig rettet mot områdene der Bybanen ble bygget eller er under bygging.

– Jeg kan ikke vurdere om markedet ville tatt unna mer enn det de gjør. Begrensningen som ligger, også for store utbyggere, gjør at de er avhengige av å forhåndsselge mye før de får finansiering til å starte opp. Det legger en viss demper på aktiviteten, sa han tidligere i sommer.

 

Kommune Gjennomsnittlig årlig igangsetting 2011-2014 Årlig boligbehov 2015-2019 inkl. sanering Differanse
Bergen 1168 2043 -875
Fjell 168 309 -141
Askøy 220 314 -94
Øygarden 32 50 -17
Sund 55 70 -15
Os 241 244 -3
1884 3029 -1145