Finanstilsynets forslag til ny utlånspraksis for boliglån går ikke hjem hos Boligprodusentenes Forening. De mener at Finanstilsynet nok en gang gjør det vanskeligere for de unge å komme inn i boligmarkedet, og sier at dette er langt fra sosial boligpolitikk.

– Dette betyr kort og godt at de som skal inn på markedet får det kjempevanskelig. Det går mest utover de unge og småbarnsfamilier, sier Per Jæger, administrerende direktør i foreningen.

Han tror at dette vil gi et økt klasseskille i Norge, da han mener ordningen er laget for dem som allerede har god råd og egen bolig.

  • Hva synes du om tempoet i Bergen? Si din mening i kommentarfeltet!

– Det er en tilbudsside som ikke fungerer, det produseres rett og slett ikke nok boliger. Det er her man må ta tak. Man må gjøre mer for å få bygget boliger raskt nok, sier Jæger.

Trege bergensere med beslutningsvegring

perjægerrett

FOTO: Johnny Syversen

Han tror at mye av beslutningene og ansvaret ligger lokalt.

– I Bergen bruker dere veldig mye tid på å diskutere hvor man skal bygge Bybanen. Dette er noe man burde bli raskt enig om. Det blir jo ikke bedre av å bruke lang beslutningstid. Noen vil tape på traseen, men man må fatte en beslutning slik at man kan gå videre. Så fort det er avgjort vil man se økt boligbygging langs planlagte rute, noe som igjen vil gjøre noe med boligprisene i Bergen, sier han, og er ikke i tvil om hvor han legger ansvaret for de høye boligprisene.

– Det er lokalpolitikernes ansvar at det er for høye priser og for lite tilbud på boliger.

– Hva må de gjøre?

– Byrådet i Bergen må få regulert nok tomter, og de må forenkle kravene. Å behandle reguleringsplan bør ikke ta lenger tid enn et år, og politikerne må forberede seg på å ta vanskelige avgjørelser.

Jæger mener at det er på tide at lokale politikere må ut og fatte vedtak. Og ofte upopulære vedtak.

henningwarloerett

FOTO: Rune Sævig

– Jeg kan være enig i at en del av reguleringen av større boligprosjekt har tatt lang tid i Bergen. Det har blant annet med kravene som stilles til kvalitet å gjøre, sier Henning Warloe, byråd for for byutvikling, klima og miljø.

Han sier at bybanen ikke har påvirket boligutbyggingen negativt.

– Forsinkelsen blir på et halvt år. Vi bygger i dag og er klare for å bygge videre. Det bygges mange boliger langs traseen, så akkurat det blir veldig kunstig å trekke inn i denne debatten, mener han.

– Mange hensyn å ta

Warloe mener at det ikke er bare enkelt å skru opp farten.

– Det tar generelt for lang tid. All utbygging er komplisert og det er mange hensyn å ta. Dette blir aldri veldig enkelt, sier han.

  • Hva synes du om tempoet i Bergen? Si din mening i kommentarfeltet!

Han tror derfor ikke at disse utfordringene vil forsvinne, men han sier at de jobber med å forenkle dem.

Warloe synes også at det er viktig å påpeke at det er en boligreserve.

– Det er regulert områder for 5000-6000 boliger i Bergen, og jeg kan derfor gjerne sparke ballen tilbake. Hvorfor bygger ikke utbyggerne her? Disse reservene kommer vi til å se på i forbindelse med ny kommuneplan, sier han.

– Toppen er ikke nådd

Jæger sier at det er mangel på 5000-6000 boliger bare i Oslo hvert år, og at det derfor ikke er rart at man får sterk prisvekst.

– Flere steder bygges det ikke fordi naboene som allerede bor der ikke ønsker det, men tilbud og marked må være i balanse for å få rett pris. Er det underskudd på boliger så går prisen opp. Det er dette som er hovedproblemet med det som nå skjer innen banksektor. Det er for mange som vil bo og som etterspør lån.

For mange er det svært vanskelig å komme inn på markedet nå, og Jæger tror ikke det vil bli enklere med det første.

– Jeg er ikke så sikker på at vi har nådd toppen med det markedet som er nå. Vi bygger 10.000 for få boliger i året på landsbasis. Med befolkningsveksten som legger press på boligmarkedet, vil prisene gå ytterligere opp, tror han.

– Det er jo sånn at det ikke er noen som vil ha noen nye bygg i sitt nærområde, men man på gjerne bygge på andre siden – der andre bor. Jeg tror vi må ha en nasjonal dugnad. En ny boligpolitikk der man kan få bygget nok boliger.

Dette er Warloe enig i.

  • Hva synes du om tempoet i Bergen? Si din mening i kommentarfeltet!

– Man vil gjerne ha flere boliger og barnehager, men ikke der man selv bor. Det er jo en klassiker. Det er jo nettopp dette som gjør fortetting problematisk, fordi det alltid er noen som rammes negativt – og som dermed vil klage. Man har juridiske rettigheter til det, og alle har krav på en fair behandling, sier han.

De har en forenkling av kravene oppe til vurdering.