Norges Bank kutter styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent.

Veksten i boligprisene har ifølge Norges Bank samlet sett vært litt høyere enn anslått, men det er store regionale forskjeller. Husholdningenes gjeld fortsetter å vokse raskere enn inntektene.

Norges Eiendomsmeglerforbund er bekymret for at rentenedsettelsen vil fyre opp under en langvarig og sterk boligprisveksten.

– Vi må regne med at det synkende rentenivået vil stimulere til fortsatt vekst i husholdningenes låneopptak som allerede er på et rekordhøyt nivå. Dermed øker risikoen for at flere pådrar seg en gjeldsbelastning som de på sikt vil misligholde, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Nye kutt kan komme

Aldri har rentenivået vært lavere i Norge. Sentralbanksjef Øystein Olsen åpner for ytterligere kutt.

– Vekstutsiktene for norsk økonomi er svekket, og vi venter at inflasjonen etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned nå, sier Olsen.

– Slik vi nå vurderer utsiktene for norsk økonomi, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av det nærmeste året, tilføyer han.

Også under det forrige rentemøtet i juni ble styringsrenten senket med «en kvarting» til et historisk lavt nivå på 1 prosent. Sentralbanksjefen varslet at nye nedsettelser kunne følge i løpet av høsten, men de færreste økonomene som uttalte seg til mediene før torsdagens beslutning, trodde kuttet ville komme så snart.

Oljepris og ledighet

Fallet i oljeprisen gjennom sommeren gjør at veksten i norsk økonomi trolig vil holde seg lav lenger enn tidligere lagt til grunn. Oljeinvesteringene ventes å falle mer enn anslått i juni, og lavere etterspørsel etter varer og tjenester fra petroleumsnæringen vil redusere aktiviteten i andre deler av økonomien, heter det i begrunnelsen fra Norges Bank, som også påpeker at arbeidsledigheten ventes å øke noe.

På den andre siden bidrar en svakere krone til økt lønnsomhet for eksportbedrifter og importkonkurrerende virksomheter. Svekkelsen av kronen har løftet veksten i konsumprisene. Lav lønnsvekst holder kostnadsveksten nede, og etter hvert som virkningene av en svakere krone fases ut, vil prisveksten avta, ifølge Norges Bank.

Kort tid etter torsdagens rentebeslutning kunngjorde Nordea som første bank at renta settes ned for alle boliglånskunder med 0,25 prosentpoeng.

Vi tror du også vil like disse sakene: