Etter fire års kamp får Karen og Otto Sunde endelig sol i hagen. Naboene deres på Nordstrand i Oslo er dømt i tingretten til å hugge to 16–18 meter høye bøketrær. De må dessuten betale Sunde 158.000 kroner i saksomkostninger for forliksrådet, tingretten og kostnader for sakkyndig vitne.

– Dette har vært et mareritt. Trærne er som en vegg, men naboen ville ikke gjøre noe. Det er ikke vits å sitte ute i skyggen. Og det er helt mørkt i stuen her, sier Otto Sunde.

LØVFALL: Tre hengerlass løv felles fra trærne hvert år, ifølge ekteparet Sunde.

LØVFALL: Tre hengerlass løv felles fra trærne hvert år, ifølge ekteparet Sunde.

Han og kona Karen Sunde vant saken, og får nå solen tilbake på terrassen/men understreker at det er en sak de skulle vært foruten. Men/og de har ikke snakket med naboen gjennom 18 år på tre år. I retten var partene enige om at naboforholdet var godt tidligere.

Det er ikke uvanlig at naboer krangler om trær. Ifølge Huseiernes Landsforbund er det trær de får flest henvendelser om. Skygge, innsyn, utsyn og løvfall.

Ekteparet Sunde tapte mot naboene i forliksrådet, og tok trærne videre til tingretten. Dommen i tingretten er klar og riktig, mener advokaten deres Line Parelius i Advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius.

– Sunde har i realiteten ikke hatt sollys på hagedelen sin og på terrassen sin i det hele tatt i sommerhalvåret. Skyggen er massiv. Trærne har vokst ut av proporsjoner uten tanke for at det har påført Sunde skygge. Hvis trærne hadde blitt stelt og holdt nede ville situasjonen vært en helt annen, sier Parelius.

ÅRETS LYSESTE DAG: Illustrasjonen, som er en av flere hentet inn fra ekspert av ekteparet Sunde, viser sol- og skyggeanalyse for 23. juni kl. 12. Det er den dagen i året solen står på sitt høyeste og solforholdene skal være mest optimale, ifølge retten. KILDE: Arkitektkontor Szczesniak

ÅRETS LYSESTE DAG: Illustrasjonen, som er en av flere hentet inn fra ekspert av ekteparet Sunde, viser sol- og skyggeanalyse for 23. juni kl. 12. Det er den dagen i året solen står på sitt høyeste og solforholdene skal være mest optimale, ifølge retten. KILDE: Arkitektkontor Szczesniak

Naboen som må hugge trærne vil ikke kommentere saken. De vil heller ikke svare på om de vil anke dommen. Advokaten deres, Thor Gunnar Austin, vil heller ikke kommentere.

Naboen har cirka tre uker på seg hvis de vil anke, etter det er dommen rettskraftig. Trærne må hugges innen tre måneder etter rettskraftig dom.

Dette mente retten om trærne

Retten har vurdert kravet i henhold til nabolovens paragraf 3 og 2. Om trærne faller inn under nabolovens avstandskrav, om trærne er en ulempe, hva trærne betyr for eieren og om trærne er til urimelig skade eller ulempe.

Trærne oppfyller ikke nabolovens avstandskrav, trærne er altså nærmere naboen enn en tredjedel av trehøyden. I tillegg konkluderer retten med at trærne utgjør en særlig ulempe.

SKYGGEFULLT: Naboen er dømt til å hugge trærne som skaper skyggen. Før var terrassen varm, og det var deilig å sitte der, sier Karen Sunde. FOTO: Privat

SKYGGEFULLT: Naboen er dømt til å hugge trærne som skaper skyggen. Før var terrassen varm, og det var deilig å sitte der, sier Karen Sunde. FOTO: Privat

Skyggen er en klar ulempe for naboen, både når det gjelder skygge over uteplassen og at trærne skygger for utsyn og sollys i huset.

“De to bøketrærne har vokst inn i hverandre og fremstår som en grønn vegg, med en bredde på over 18 meter”, skriver retten.

Saksøkte argumenterte med at trærne er viktige for å unngå innsyn, at de trekker fuktighet og av hensyn til naturmangfoldet. Det var retten uenig i. Andre trær i nærheten skjermer, trærne trekker neppe opp mye vann og bøketrær ikke er truet.

Mente trærne hadde fått vokse for vilt

Det holdt heller ikke at “trærne er viktige grunnet hagens estetiske uttrykk”. De har fått vokse for vilt, og “Etter rettens oppfatning ville de fleste oppfatte trærne som ustelte og for store for eiendommen”.

Eierne av trærne har tilbudt å kappe en-to meter av toppen, det mener retten ikke hjelper. Konklusjonen var at trærne utgjør en urimelig ulempe for naboens eiendom.

Det vil heller ikke hjelpe å kutte trærne til lovlig høyde, da trærnes utseende “vil komme til å bli svært skjemmende dersom de beskjæres i den utstrekning som er nødvendig”. Det vil ikke bli pent, og trærne vil trolig dø av behandlingen.

Nabokonflikter om trær

Huseiernes Landsforbund får daglig et par henvendelser om nabotvister, og det handler i stor grad om trær som er for høye og skaper skygge, og/eller hindrer utsikt.

Det kan også være klager på at man får løv fra naboens tre på sin eiendom eller at man er allergisk.

– Hvorfor krangler man så mye om trær?

– Trær er store og de har den åpenbare egenskapen at de skaper skygge. De feller løv, du ser ikke sjøen. Det er nok grunnen til at man krangler om trær. Folk er glad i hjemmet sitt og glad i trærne sine, og vil utnytte tomten mest mulig. Det blir tvist med naboen om man har forskjellig oppfatning av hvordan det skal være, sier Anders Leisner, leder av juridisk avdeling i Huseiernes Landsforbund.

Han anbefaler at man prøver med hyggelig og høflig dialog for å unngå krangler. Legg frem saken fra din side, og ha gjerne en formening på forhånd om trærne er ulovlige eller ikke.

Det kan koste en del penger å hugge et tre, tilby deg eventuelt å betale litt eller alt for trefellingen.

Andre trekonflikter som endte i retten:

Måtte betale 10.000 pr. tre: I 2013 godtok Fursetgruppen, som driver Ekebergrestauranten, å betale 360.000 kroner til Oslo kommune for ulovlig hugst i skråningen nedenfor Ekebergrestauranten. Forholdet ble avdekket av Naturvernforbundet i 2010, og senere politianmeldt av Friluftsetaten i Oslo kommune. Tilsammen35 trær ble hugget på kommunens tomt. Restauranten hevdet huggingen skyldtes en misforståelse.

Krevde 340.000 i erstatning, fikk 25.000: I Asker og Bærum tingrett ble en nabo i 2012 dømt til å betale 25.000 i erstatning etter å ha felt 16 busker og trær, deriblant to store grantrær. Partene var uenige om hvor mye trefelleren hadde fått tillatelse til å felle. Saksøkeren, som satt igjen med 18 stubber som hun hevdet det ville koste 60.000 kroner å fjerne, mente det ville ta ti til 20 år før skogsplanter igjen vil finne seg til rette på tomten. Hun krevde 340.000 i erstatning.

Stenstrøm vant holmgang om trær: Tidligere TV 2-kjendis Oddvar Stenstrøm og en nabo vant i 2011 en sak mot en tredje nabo som nektet å felle syv bjerketrær. Trærne var opptil 17 meter høye, og ifølge eksperter, på vei oppover. Flere års holmgang endte med at naboen med trærne ble dømt til å fjerne dem innen tre måneder og i tillegg betale 25.000 kroner i saksomkostninger. Dermed fikk Stenstrøm både bedre sol- og lysforhold og mindre mose på taket og mindre løv i takrennene.

Vi tror du også vil like disse sakene:

Naboloven/grannelova om trær:

  • “Er det ikkje nemndande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrket jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda.” Kilde: Lovdata
  • Naboloven regulerer retten til å kreve at trær fjernes eller kuttes ned, men det gjelder ikke for hekker under to meter. Ett av kriteriene er at treet må stå nærmere enn en tredel av trehøyden til hus eller hage.
  • I tillegg må det vurderes hva treet betyr for eieren: Om det verner mot innsyn, vind og om det er pent å se på. Det siste kriteriet er at treet er til særlig ulempe for naboen. Da legges det vekt på om treet stenger for sol og utsikt, om det faller ned løv og kvister, og om det er fare for at treet kan velte.