Heidi Sund skrev inn spørsmål til #kandulove, og hun er ikke tilfreds med svarene hun fikk.

– Jeg spurte om politikerne kan love en handlingsplan mot brunsnegler, og hva denne planen i så fall går ut på. Noen av svarene jeg fikk opplevde jeg faktisk som ganske nedlatende, sier Sund.

Arbeiderpartiets byrådslederkandidat, Harald Schjelderup, svarte «Snegler er noe herk, men dette er ikke en sak for bystyret 🙂 Lykke til med kampen i hagen!», mens Høyres kandidat, Martin Smith-Sivertsen ga følgende tilbakemelding: «Vi har ikke programfestet noe konkret på dette området, men forstår frustrasjonen din. Likevel må nok den enkelte ta grep selv i egen hage. Godt valg!»

– Jeg tar jo ikke dette opp fordi jeg synes det er ekkelt å tråkke på en brunsnegl i min egen hage. Dette er et nasjonalt problem, men det virker som om politikerne tror at dette kun er et problem i folks hager. De er ikke sitt ansvar bevisst, for jobben er ikke ferdig når man har erklært at noe er uønsket. Hvordan skal man håndtere utfordringen med svartelistede arter, spør hun.

snegle3rett

SNEGLEAKSJON: På Eidsvågneset har Eidsvåg Hagelag med Heidi Sund i spissen erklært krig mot brunsneglene. FOTO: Gidske Stark

– Det bør være et statlig initiativ

– Det er synd om Heidi føler seg oversett av politikerne, det har aldri vært meningen. Jeg står likevel ved mitt opprinnelige svar om at vi ikke kan ta tak i dette fra kommunens side nå, sier byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.

Også Arbeiderpartiets Harald Schjelderup står på svaret sitt.

– Det var overhodet ikke meningen å være nedlatende. Brunsneglen er et problem både for naturen og mange hageeiere, men når det gjelder spørsmålet om kommunen vil bruke ressurser på det må vi nok være så ærlige å svare nei. Brunsneglen kjenner ingen kommunegrenser og dersom det skal bli en større offentlig innsats bør det være et statlig initiativ. Det mener jeg er åpenbart, sier han.

100 liter brunsnegl

Sund har vært med å starte Eidsvåg hagelag, et nystartet hagelag som allerede teller 30 medlemmer i alderen 25 til 80 år. Sammen har de erklært krig mot brunsneglene, og denne uken inviterte de alle på Eidsvågneset til en aksjon. Det første de skulle gjøre var å plukke brunsnegl, noe som var en veldig enkel oppgave.

– Vi var redd ikke alle ville få tid til å samle snegler før vi skulle samles, så noen av oss brukte to timer på å samle inn litt ekstra i forkant. Vi gikk tre stykker etter hverandre i Tømmervågen og vi samlet fem liter hver på den korte tiden. Med Kniksenbanen og turveien i Eidsvågskogen til Langevannet i tillegg, var vi oppe i 22 liter, sier hun.

Og selv om kanskje ikke alle hadde hatt så mye tid til å samle snegler, og enkelte allerede hadde gjort en del tiltak, så fikk de inn formidable 40 kilo med brunsnegl. Det tilsvarer 100 liter.

  • Les hva de gjorde med alle sneglene lenger nede i artikkelen

– Inntil politikerne gjør noe har vi valgt å ta skjeen i vår egen hånd. Her er det et fantastisk miljø, og vi ønsker å få et sneglefritt område. Så lenge ikke myndighetene tar ansvar er dugnad den eneste måten å gjøre det på.

Sund er fortsatt litt kvalm når vi snakker med henne.

– Vi er vel litt småkvalme alle sammen, jeg har drømt om snegler i hele natt. Det var rett og slett helt overveldende mengder med snegler. Mange av dem hadde stått litt, og jeg kan love deg at det lukter, sier hun.

snegle2rett

KVALMT: De fikk inn 40 kilo brunsnegl, noe som tilsvarer 100 liter. Flere av dem som var med er fortsatt småkvalm. FOTO: Gidske Stark

– Hvert sneglepar legger 800 egg

Hun mener at brunsneglen burde bli behandlet på samme måte som andre skadedyr, som for eksempel rotter.

– I handlingsplanen er brunsnegl kun nevnt i en oppramsing av artene. Vi vil kjempe for at de skal omfattes av skadedyrlovgivningen og nabolovgivning. At det vil være pliktig å holde orden på kommunal grunn, samtidig som privatpersoner skal være pliktig å holde orden i egen hage. De ødelegger og bærer smitte akkurat som rottene. Kommunegartnerne har sprøytesertifikat og kan bruke et middel tre ganger så sterkt så det vi andre benytter. Vi mener at dette middelet også må gis til privatpersoner, sier hun.

Sund lurer dessuten på om politikerne er klar over at brunsneglen er såkalte hermafrodit – altså tokjønnet. Det betyr at de befrukter hverandre, og hvert par legger hele 800 egg.

– Det er jo bare til å begynne å regne på det, sier hun, og påpeker at august og september er månedene de parer seg.

– Det er jordbærdyrkere og salatdyrkere som må gi opp pga disse sneglene, sier hun.

snegle1rett

KANIBALER: Sneglene er kanibaler, så når de har infisert de døde, oppklippede sneglene med Nemaslug – setter de det ut igjen i hagene slik at de andre sneglene spiser dem. Da blir de smittet og dør. FOTO: Gidske Stark

Pipen har en annen lyd på Osterøy og Radøy

Kan du love sørge for at også Osterøy kommune tar et stort ansvar for å bekjempe brunsneglene på sine eiendommer? Hvordan vil du i så fall gjøre det“, spør Helga fra Osterøy.

I motsetning til i Bergen, får hun stort sett ja fra de ulike partiene. Der mener alle de seks partiene som har svart at kommunen bør være med å hjelpe.

Også politikerne på Radøy lover at kommunen vil delta i kampen mot brunsnegler. Det ser du her. 

I Meland har de imidlertid samme holdning som i Bergen, der er det nei fra samtlige parti til spørsmålet fra Kirsten Haugland – de ønsker heller ikke å jobbe for frigjøring av Sluxx til alle. Et middel som er sagt å være tre ganger sterkere enn det man bruker i dag, men som er forbeholdt dem med sprøytesertifikat.

Kannibaler

Du lurer kanskje på hva de gjorde med 100 liter snegler?

Via hagelaget kjøpte de inn store mengder Nemaslug til en rimelig penge, og inviterte alle på Eidsvågneset til å komme med snegler. Disse klippet de opp og blandet med Nemaslug, deretter satt de dem ut igjen i hagene.

Disse sneglene er nemlig kanibaler. Det betyr at når de legger ut igjen disse oppklippede sneglene, så kommer de andre sneglene og spiser dem. Da blir de smittet av en mikroorganisme, ikke gift. Det gjør at sneglene dør.

– Vi starter rett og slett en liten pest blant sneglene, sier Sund.

Vi tror du også vil like disse sakene: