– Kombinasjonen med ikke å lese godt nok om eiendommen på forhånd og samtidig bruke kort tid på visning, vil jeg sterkt fraråde boligkjøperne. Bolig er en viktig investering, den største man gjør for de aller fleste. Da må man sette seg inn i informasjonen og bruke tid. Det er mange relevante spørsmål en kan stille til megler og selger på visning, blant annet om nabolaget, sier Christian V. Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

36 prosent av boligkjøperne i bergensregionen brukte under en time på boligkjøpet, viser en undersøkelse Infact har utført for Privatmegleren.

– Vi har merket at mange er flinke til å sette seg inn i mye av informasjonen rundt boligen i forkant av selve visningen. Dette er veldig positivt, men samtidig er det slik at det ikke er nok som gjør det, sier Dreyer.

Det emosjonelle veier mye

Han har derfor et råd til dem som skal kjøpe bolig:

– Mange bør bruke hjernen sin litt mer enn de bruker hjertet, sier han.

– Det er kanskje ikke alltid så lett?

– De fleste starter jo med det emosjonelle, om boligen er et sted man vil trives. Det er helt naturlig, men så fort man har funnet ut av det bør man bli mer forretningsmessig involvert. Da bør man være mer kritisk og stille masse spørsmål.

Dreyer tror at det er vanskeligere å bruke tid et et boligmarked som nå, og får støtte fra Privatmegleren i det.

– Undersøkelsen gjenspeiler et hett boligmarked, sier Tor Ramsøy i Privatmegleren Vikebø & Jørgensen.

Boligkjøperne i Hordaland ligger litt høyere i tidsbruk enn landsgjennomsnittet, der undersøkelsen viser at 33 prosent bruker under en time. Vi er med det mye raskere enn trønderne, der 25 prosent av boligkjøperne brukte under en time. Tilsvarende tall for Oslo er 37 prosent, og de er med det den delen av landet med de raskeste bolighandlene.

Det går raskt unna

– Vi merker at det går raskt unna. Over 14  prosent av bolighandlene i denne regionen gikk  på under 30 minutter sier Ramsøy.

I tallmaterialet er også de som ikke har kjøpt bolig tatt med. Megleren forteller at dersom man utelukkende hadde tatt med boligkjøperne ville omløpshastigheten vært vesentlige høyere.

Det er første gang det utføres en undersøkelse på hvor lang tid boligkjøperne bruker på å bestemme seg.

– Den korte tidsbruken henger ubønnhørlig sammen med konkurransesituasjonen. Boligkjøpere handler ikke like raskt dersom det er en bolig med liten interesse fra markedet, påpeker megleren.

Han presiserer at bolig er noe helt unikt og det som regel kun finnes et eksemplar av akkurat den boligen man ønsker seg.

– Da er det også naturlig at det går fort i svingene når det er konkurranse fra andre. Dette er markedets iboende og rettferdige mekanismer. Det er ingen grunn til at det skal reguleres ytterligere i budgivningen,  sier Ramsøy.

Undersøkelsen viser  at de fleste boligkjøpere legger inn bud etter første visning.
Merk: Undersøkelsen ikke har informasjon om hvor mye tid den enkelte brukte på å sette seg inn i prospektet på forhånd.