På finansnæringens dag tirsdag foreslo Finans Norge å «øke boligbeskatningen gradvis og moderat, siden eiendomsinvesteringer er skattemessig favorisert.»

Men finansminister Siv Jensen (Frp) har gjentatte ganger understreket at boligskatt ikke står på regjeringens meny. Heller ikke Solberg liker forslaget.

– Veldig mange kommuner i dette landet har skatt på eiendom. Det er en utfordring, fordi det er en skatt som ikke tar hensyn til betalingsevnen til den enkelte. I byene blir det en skatt på toppen av veldig høye boligpriser, sier Solberg til NTB.

– Jeg mener generelt at å beskatte bolig som et grunnleggende velferdsgode i Norge, ikke er den beste ideen på skatteområdet, legger hun til.

Høy boligpris- og gjeldsvekst skaper uro for en overoppheting på boligmarkedet. Finanstilsynet foreslo derfor nylig å stramme inn vilkårene for å få lån.

– Bygges for lite

Mange økonomer mener boligskatt vil være et riktig grep for å dempe veksten. Også det offentlig oppnevnte Scheel-utvalget foreslår en forsiktig boligbeskatning, innrettet som en formuesskatt.

Nå har også Finans Norge sendt regjeringen ti forslag. Blant dem er økt tomtetilgang, hurtigere tilrettelegging for boligbygging, beskatning av sekundærbolig på linje med andre investeringer og fortetting.

– Hovedutfordringen er at det bygges færre boliger enn det er behov for, særlig i pressområdene. Dette grunnleggende problemet må vi ta tak i for å finne en bærekraftig løsning, sier Finans Norges sjef Idar Kreutzer.

Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon i Norge.

Fristende å låne

Det synet deler Solberg.

– Det viktigste i boligmarkedet i de store byene – særlig i Oslo og Bergen, hvor det fortsatt er veldig høy prisvekst – er å få bygget flere boliger. Vi gjør mye på forenkling for å få til det, vi har gjort mer på plan- og byggprosesser, og vi ser at oppstartingstallene har vært bedre i år, sier hun.

Det er viktig at ungdom kan komme inn på boligmarkedet, at bankene er solide og at folk ikke låner over evne, understreker statsministeren.

Boligprisene har steget med over 330 prosent de siste 20 årene. Solberg svarer slik på spørsmål om tiden nå er inne for å sette i verk tiltak:

– Det er nødvendig å sørge for at folk ikke låner over pipen og kan tåle et rentenivå i fremtiden som kan være høyere enn i dag.

Flere frykter prisfall

I en undersøkelse gjort av TNS Gallup for Finans Norge svarer 35 prosent av de spurte i mars at de mener risikoen er lav for et boligprisfall de neste fem årene. I september var tilsvarende tall 55 prosent.

Selv om norsk økonomi går mer usikre tider i møte, fører rekordlave lånerenter, fortsatt høy aktivitet i økonomien og lav arbeidsledighet til at boligprisene fortsetter oppover, ifølge analytikere.