I september mente 55 prosent at risikoen var lav for et boligprisfall de neste fem årene, viser en spørreundersøkelse gjort av Norstat for Finans Norge. I mars er andelen sunket til 35 prosent, viser en ny undersøkelse utført av TNS Gallup.

– Dette vitner om at folk har fått med seg den overraskende sterke boligprisveksten de siste månedene, og på den bakgrunn nedjustert sine forventninger til fremtidig prisvekst. Vi ser på dette som et sunnhetstegn, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Andelen som tror boligprisene vil falle i 2016, har økt fra 6 til 12 prosent fra september til mars. Mange av dem som i september trodde på uendret boligpris, tror nå at boligprisene vil falle, viser undersøkelsen.

Deltakerne i undersøkelsen trekker fram et lavt rentenivå og generelt god råd som de to viktigste årsakene til boligprisveksten. Andre årsaker som blir nevnt, er liten boligbygging og høye byggekostnader.