Hittil i år har boligprisene steget med 4,4 prosent. Det kom det frem på en pressekonferanse om eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk for februar.

Boligprisene i Bergen har utviklet seg noe sterkere enn landet under ett, hvor boligprisene steg med 1,1 prosent. Bergen  har en 12 måneders vekst på 10,7 prosent. Det er sterkere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 8,7 prosent.

Vår livesending er nå over.

GRAFIKK: Eiendom Norge

GRAFIKK: Eiendom Norge

– Prisveksten er på 1,1 nominelt, og 0,5 prosent sesongjustert, for februar. Men ser man historisk på det, er ikke februar så sterk. Dette er midt på treet historisk sett. Det er sterkt, men ikke rekordsterkt, sier Vammervold Dreyer.

Slik var prisveksten i februar i de største byene (nominelt):

  • Oslo 1,7 prosent
  • Bergen 1,4 prosent
  • Tromsø 1,4 prosent
  • Trondheim 1,1 prosent
  • Kristiansand 1,1 prosent
  • Stavanger 0,4 prosent
GRAFIKK: Eiendom Norge

GRAFIKK: Eiendom Norge

Opp 4,4 prosent i år

Hittil i år har boligprisene steget med 4,4 prosent. Prisene hittil i 2015 er 5,3 prosent høyere enn de var i 2014.

– Samtidig er svingningene veldig store regionalt. Vi har en sesongkorrigert vekst på 0,5 prosent, legger han til.

– Vi forventer en utflating i tolvmånedersveksten. Årsaken er at vi forventer et mer balansert marked. Dette betinger at tilbudssiden tar seg opp. Det forventer vi at den gjør, sier Vammervold Dreyer.

Salgsrekord

Han tror markedet vil bli helt annerledes fremover. Effekten av utfordringene i norsk økonomi vil bli tydeligere.

– Når det gjelder antall solgte boliger er det det som er den mest spesielle nyheten. Vi har beskrevet en salgsrekord mange ganger, men rekorden er vesentlig høyere enn tidligere. Vi har solgt nesten 6700 boliger i februar. Det er 500 mer enn noen sinne i februar. Vi ser mye salg over hele landet, sier Vammervold Dreyer.

GRAFIKK: Eiendom Norge

GRAFIKK: Eiendom Norge

Oslo og Bergen foran resten av landet

Vi har gått ned fra 48 til 42 dager med tanke på hvor lang tid det tar å selge en bolig, sammelignet med februar i fjor.  I Oslo tar det 17 dager å selge en bolig, men det er store forskjeller. Oslo og Bergen går foran resten av landet.

– Vi har aldri hatt så få boliger for salg i Bergen som vi har nå, sier Vammervold Dreyer.

Økte i januar også

Eiendom Norge utgir Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk hver måned.

For en måned siden skrev Bonansa at Oslo og Bergen lå på godt over 3 prosents prisvekst i januar.

Statistikken fra eiendomsmeglerbransjen for januar viste at boligprisene var 8,5 prosent høyere enn i januar året før. Årsveksten for boligprisene de siste 12 månedene er 8,7 prosent. Det er Oslo og Bergen som helt klart har den sterkeste utviklingen.

– Vi er bekymret

Han understreker at vi er inne i en periode med stor prisvekst:

-Det er et sterkt boligmarked i Norge. Det eneste segmentet som har mindre press, er utleiemarkedet. Det er fordi flere vil kjøpe bolig.

– Vi er bekymret for boligprisutviklingen og det gjeldsnivået som legges til grunn. Vi er bekymret for hvilken situasjon vi kan komme i hvis norsk økonomi utvikler seg negativt og renten går opp, sier Vammervold Dreyer.