Det står i prospektet at det ikke er funnet saksmappe, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest, og at status er at det er tatt i bruk. Henvendelser fra folk utenfra har gjort at megler har stoppet prosessen.

– Noen av interessentene har vært engstelig på grunn av dette, og det er dette som gjør at vi har stoppet opp prosessen. Vi fant ut at vi ville se hva kommunen sier. Se om vi får det godkjent, sier megler Gunnar Bertelsen hos Eiendomsmegler Vest.

Vil ha ting avklart før salg

Nå avventer megler og selger svar fra kommunen.

– Mistenker dere at det vil være noe dere må endre?

– Det er en kverndo der, og det kan hende kloakkledningen ikke går langt nok ut i sjøen. Det foreligger matrikkelutskrift, og bygningen er registrert. Det er nok ikke noe faremoment her, dette er for å berolige og for å kunne dokumentere. Vi skal få avklart om det er noe på eiendommen, se om kommunen eventuelt vil ta et tilsyn for å se om alt er greit, sier Bertelsen.

– Ting kan være ulovlig selv om det står i en matrikkel. Det var en masseinnføring på nittitallet, og sier ingenting om det er lovlig, sier avdelingsleder for byggesaker i Fjell kommune, Bjørn Erik Kristiansen.

Kan ta tid

Kristiansen kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta å avklare situasjonen.

– Vi må sjekke i arkivene hva som ligger der og vi vil tilskrive eierne og be om dokumentasjon, sier Bjørn Erik Kristiansen.

Det er ikke det eneste. Hyttetunet ligger i strandsonen, og for å kunne få bekreftet om det er bygget før strand- og bygningsloven trådte i kraft – må de gå gjennom gamle flyfoto.

– På den måten kan vi se når det er oppført, sier Kristiansen.

– Hvordan er det nå med tanke på at denne eiendommen ligger ute for salg?

– De kan selge, men da overtar nye eiere ansvaret. Jeg ville ha stoppet salget, og om jeg var en av interessentene ville jeg tatt forbehold til man får undersøkt alle aspektene i saken, sier han.

Han sier at saker som dette er alltid spesielle, fordi de griper inn i noe man har hatt i lang tid – og som gjerne har store verdier.

– Det er helt umulig for meg på dette tidspunktet å si om dette er et ulovlig bygg. Vi jobber systematisk med å avdekke slikt i vår ulovlighetsoppfølging.

Dersom det ikek er byggegodkjent kan de få beskjed om å søke om å få det godkjent, i verste fall kan det være snakk om fjerning av eiendommen.

– Det er dette vi skal undersøke, og jeg kan ikke si noe om utfallet nå.

Det foreligger et bud på hyttetunet, og det er flere interessenter. Megler har likevel valgt å stanse prosessen til han får en avklaring fra kommunen.