Onsdag skrev Bonansa om Ola (35) og samboeren som har vunnet tre ulike budrunder, der selgerne har avslått alle gangene.

I et av tilfellene ble boligen satt opp med ny visningsdato – men med samme prisantydning som selger hadde avslått.

Verken Eiendom Norge eller Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å kommentere saken  konkret, da de ikke kjenner detaljene i saken.

De svarer oss derfor på et generelt grunnlag.

Sier prisantydningen må være reell

– Prisantydning skal være reell. Det vil si at selger på markedsføringstidspunktet er villig til å selge for prisantydning. Dersom selger bevisst går ut med en lavere pris enn han faktisk er villig til å selge for vil det være i brudd med bransjenormen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Han påpeker at det imidlertid kan oppstå legitime grunner til at selger på et senere tidspunkt ombestemmer seg, og ikke lenger vil selge til bud på prisantydning.

– I slike tilfeller vil selger normalt trekke boligen fra markedet. Dersom selger velger å gå ut med ny visning, må han justere prisantydning til det nivået han faktisk er villig til å selge for på det tidspunktet han går ut i markedet på nytt, sier Geving.

– Som regel går man ut med høyere prisantydning

Dette er administrerende direktør i Eiendom Norge helt enig i.

– Selger står fritt til å akseptere eller forkaste bud, men om man forkaster er det ekstra viktig å informere budgiver godt. Dette er en situasjon vi i bransjen ikke er noe særlig glad i, for det skaper misnøye hos dem som legger inn bud – og vi lever av fornøyde kunder. Megler må også gi råd til selger om konsekvensene, og som regel er det å gå ut med en høyere prisantydning. Det er svært unntaksvis at man går ut med samme pris igjen, sier Christian V. Dreyer.

Han sier at riktig prisantydning også vil gi best mulig pris.
– Å selge langt over prisantydning er ikke et kvalitetsbevis i seg selv. En god megler får god pris, det gjelder å få riktig pris ut i markedet.

– Vi som bransje jobber hardt mot lokkeprising og slik ukultur. Det er viktig at megler og takstmenn gjør selvstendige verdivurderinger. Man må prise fra eget skjønn, selv om takst for eksempel er lavere enn antatt, sier Dreyer.