– Kanskje har selger og megler latt seg rive med av alle skriveriene om boliger som går over prisantydning. Det virker å være en vanlig praksis at man skal ha mer enn prisantydning, sier Ola Marvin Leier.

Leier og samboer Mari Garaas Løchen (31) har tre ganger hatt høyeste bud i vår – på prisantydning, men hver gang er det avslått av selger og megler. I et av tilfellene bød de først under prisantydning. Da det ikke ble akseptert, selv om det var høyeste bud, ga de to nye bud. Mot seg selv. Først enda et under prisantydning, så på prisantydning. Begge deler ble avslått.

– Dette er lokkepris

Sist gang de vant budrunden, var da de bød på en leilighet i Skanselien i Bergen. Leiligheten hadde en verditakst og prisantydning på 2,4 millioner kroner – og samboerparet vant budrunden med budet sitt på nettopp 2,4. Det synes imidlertid både selger og megler var for lite.

– Megler påpekte at det ble solgt en tilsvarende leilighet for 2,5 mill en måned før – og at vi minst måtte dit. Selger ønsket å nå 2,6. Likevel har begge signert et papir der prisantydningen er satt til 2,4, sier Leier.

– Det megler mer eller mindre sier er at han må ha lokkepris på leiligheten for å få nok folk på visning. Han sier jo at fordi taksten er så lav, så vil de ikke sette prisantydningen så høy – for da kommer det ingen på visning.

Leiligheten ligger fortsatt ute, klar for ny visning. Prisantydningen er fortsatt på 2,4 – samme sum både megler og selger mener er for lav å selge for. Samme sum samboerbaret Leier/Løchen var villig til å gi – men budet ble avslått.

I punkt 3.2.4 Fastsettelse av prisantydning i eiendomsmeglernes bransjenorm står det:

Prisantydning må ikke bevisst være satt lavere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere. Den må heller ikke settes lavere enn meglers objektive vurdering skulle tilsi.”

– Ganske alvorlig

– I disse tilfellene tenker vi at det er lokkepris, og det er jo nettopp dette vi har jobbet med den siste perioden, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Hun forstår at man ikke vil selge under prisantydning, men at bud på prisantydning er noe helt annet.

– Om man ikke vil selge på prisantydning er det stikk i strid med både bransjens egne retningslinjer og markedsføringsloven, sier hun.

– Det er greit at taksten er 2,4, men vil de ha mer enn det må de sette opp prisantydning. Den kan ikke stå.

Bonansa forteller at Leier har gjort foretaket oppmerksom på bransjenormen, og at de likevel skal ha ny visning – med samme prisantydning.

– Dette er ganske alvorlig, og noe bransjen forsøker å komme til bunns i selv. Det å komme denne ukulturen til livs. Klarer ikke bransjen å ta dette selv må kanskje vi i Forbrukerombudet ta det direkte med dem det gjelder. Dette er lokkepris og det er villedende overfor forbruker. Dette er slikt vi ønsker å slå hardt ned på.

Ny visning i dag

Når Bonansa snakker med ansvarlig eiendomsmegler, påpeker han at det kun kom et par på første visning, og at det normalt er flere.

– Jeg kan ikke tvinge selger til å selge, svarer Lars Petter Selheim i DNB Eiendomsmegling på spørsmål om hvorfor de ikke godtok budet på prisantydning.

– Men hva med prisantydningen? Er det riktig at du lar den stå på 2,4 når du vet at det ikke er ønskelig å selge for den prisen, og at dere har avslått et bud på denne prisen?

– Jo. Ja. Vi skal ha en visning i dag, og vi skal sette den opp etter det dersom den ikke blir solgt.

– Er dette en lokkepris?

– Nei, da hadde det jo kommet folk. Dette er ikke lokkepris, mener han.

Han sier at han alltid tar en runde med prisdiskusjon sammen med selger, og at det i dette tilfellet ikke var noen innvendinger.

Samtidig sier Selheim at han hadde trodd den skulle ha høyere verdi.

– Jeg hadde trodd taksten skulle være høyere, rundt 2,5/2,6. Det var min erfaring utfra andre salg som er gjort i blokken. Takstmannen satt verdien lavere enn forventet.

– De fortjener sitt dårlige rykte

– Par som det her vises til bruker mye tid på uaktuelle prosjekter, og enda farligere er det med dem som løper på slike prosjekt og ender med å bli lokket til å bruke mer penger enn de har tenkt og råd til, sier forbrukerombud Gry Nergård.

– Jeg synes det er utrolig råttent gjort. Heldigvis har vi litt tid, vi føler ikke presset til å by mot oss selv. Det er det gjerne andre som gjør, så kan megler siden skryte av at de solgte over prisantydning, sier Leier.

Han beskriver våren som en emosjonell berg- og dalbane.

– Disse tilfellene bare bekrefter at bransjen fortjener sitt dårlige rykte.