Lav boligbygging er det største problemet for økende boligpriser, mener Finans Norge ifølge NTB.

Hovedorganisasjonen møter tirsdag blant andre finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) under sitt arrangement Finansnæringens dag.

– Det er akkurat slik finansministeren selv har påpekt, en rekke årsaker til at boligprisene stiger. Men hovedutfordringen er at det bygges færre boliger enn det er behov for, særlig i pressområdene. Det er dette grunnleggende problemet vi må ta tak i for å finne en bærekraftig løsning, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Økt tomtetilgang, hurtigere tilrettelegging for boligbygging, lik beskatning av sekundærbolig med andre investeringer, forenklede byggtekniske krav, digitalisering av plan- og byggesaksprosesser, fortetting, og helhetlig arealplanlegging er blant forslagene fra Finans Norge.

Kreutzer varsler også at Finans Norge vil se på forslagene fra Finanstilsynet om å skjerpe kravene til egenkapital ved boligkjøp.

– Gjeldsveksten drives av utviklingen i boligmarkedet, og noe strammere utlånspraksis løser ikke den grunnleggende utfordringen, sier han.