Fra 1. juli kan naboen bygge garasje og lignende uten å søke kommunen.

Det betyr at naboen din kan sette opp bygg uten å sende deg formelt nabovarsel, slik det er i dag.

Det kan føre til flere nabokrangler, tror Anders Kirkhus, seniorrådgiver i Sintef Byggforsk, som har skrevet en anvisning om de nye reglene, «Carporter og små garasjer».

Han er redd for at folk ikke forstår betingelsene for å bygge uten søknad. Sintef foretrekker at man fortsatt søker kommunen og får byggesøknaden behandlet. De mener det er en ganske billig kvalitetssikring.

– Vi setter spørsmålstegn ved hvorfor slike ting ikke skal avgjøres hos en kompetent byggesaksbehandler, sier Kirkhus.

Flere vil bli misfornøyde med naboen

Med de nye reglene blir det enda viktigere å snakke sammen som naboer, og varsle hverandre på en ordentlig måte slik at naboen ikke føler seg forbigått, mener Gro Jørgensen, informasjonssjef i konfliktrådet.

– Samtidig kan vi ikke se bort fra at det kan bli flere som vil bli misfornøyd med naboen. Det nye lovverket gir jo den som eier en eiendom større råderett over eiendommen, og noen vil kanskje benytte anledningen til å ta enda mindre hensyn til andre, sier Jørgensen.

Antall nabokonflikter

KILDE: Konfliktrådet

KILDE: Konfliktrådet

Man kommer langt ved å kommunisere på en rolig måte, erfarer Jørgensen.

Beskyldninger og nedsettende personkarakteristikker kan forsterke konflikten. Husk at du ikke kan ta for gitt at naboen skjønner at vedkommende gjør noe som irriterer deg.

– Snakk sammen på en ordentlig måte og ta utgangspunkt i deg selv, i stedet for å anklage naboen.

Dette er skrekkeksempelet

Huseiernes Landsforbund tror de nye reglene vil medføre flere nabokrangler og rettssaker.

– Skrekksempelet: Du reiser på ferie. Når du kommer tilbake så har naboen bygget en fire meter høy garasje én meter fra tomtegrensen. Vi tror mange vil få sjokk. Det vil skape reaksjoner i ettertid, mange vil slutte å hilse på hverandre. Vi tror det blir flere nabokrangler, sier Peter Batta, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

– Vi er for øvrig helt enige i at byggereglene må forenkles, og at skjemaveldet må reduseres. Men her er det gått for langt. Man kunne beholdt firemetersgrensen og fjernet søknaden, sier Batta.

Nå kan man nemlig bygge inntil en meter fra nabogrensen uten å søke.

Batta er en tilhenger av å gi beskjed til naboene, og mener de aller fleste naboer vil akseptere at man bygger bod eller garasje.

– Tomtene blir mindre og mindre. Jo mer du dytter inn på en slik tomt, jo mindre utsyn og lys blir det. Og det skaper konflikter.

Dyrere for samfunnet?

Blir det først bygget og det oppstår en nabokrangel, vil en dommer avgjøre saken.

Det koster samfunnet mye mer penger, og har et mye mer usikkert utfall, mener Kirkhus.

Ettersom man ikke trenger å søke for å bygge, blir det heller ikke et formelt vedtak å klage på, dersom man er misfornøyd med naboens bygg.

Det er likevel to måter å klage på hvis naboen oppfører bygg uten søknad, ifølge Kirkhus.