De siste tre månedene har leiligheter i snitt blitt solgt for 7,9 prosent over prisantydning og nærmere ti prosent bare i januar, viser omsetningstall fra Privatmegleren.

– Alt ligger til rette for god vekst og utvikling i boligmarkedet utover våren. Det som gir grunn til bekymring er at det selges mer enn det legges ut for salg, og dette kan drive prisene enda mer oppover, sier partner Einar Strand i Privatmegleren Vikebø & Jørgensen i en pressemelding.

Eneboliger og tomannsboliger har de siste månedene blitt solgt nær fem prosent over prisantydning.

-Det er over de siste 12 ukene solgt 13 boliger færre boliger enn hva som er lagt ut i markedet. Dette tyder på markedet tar unna det som legges for salg. Ser man bort fra to uker i forbindelse med jul og nyttår, er det solgt 64 flere boliger enn hva som er lagt ut. Vi er inne i en tid hvor man kan sikre seg boligfinansiering med lave renter. Dette påvirker naturligvis etterspørselen. Nå tilbyr bankene lave fastrenter i opptil ti år, og det skaper forutsigbarhet for de som er opptatt av å sikre seg mot renteøkninger på lang sikt. Med lav fastrente har man noe konkret å forholde seg til, uten at jeg skal anbefale hva som er riktig. Det må den enkelte boligkjøper ta stilling til utfra sin egen økonomi, påpeker Strand.

Dersom det ikke legges ut mer boliger i nær fremtid, frykter den erfarne megleren at det kan bli en prisstigning på opptil ti prosent til sommeren.

– Generelt er vi ikke tilhengere av så store svingninger i boligmarkedet. Samtidig er det enkle mekanismer som råder hvor den sterkeste vinner frem og dermed bidrar til generell prisoppgang. Det er stor etterspørsel etter eneboliger over hele Bergen, sier han. Med den aktiviteten som preger boligmarkedet, er det bare et tidsspørsmål før kvadratprisen passerer 100.000 kroner for en bolig, som vil være rekord i Bergen.

– Jeg tror rekorden fra i fjor vil være erstattet før vi når sommeren, sier Strand.