– Sommeren 2014 var et unormalt år med rekordmange visninger og salg. Gjennomgående var det studenter på boligjakt, og svært mange kom fra andre landsdeler med foreldre på slep, og samtlige hadde det travelt med å sikre seg en leilighet, sier Einar Strand i Privatmegleren.

Det er foreldretid i boligmarkedet i Bergen i juli, skal vi tro meglerne.

– Foreldrene er like viktig som banken, og lave renter gjør det mer attraktivt å eie enn å leie, sier Strand.

Foreldrene er gjerne kausjonister

einarstrandrett

Einar Strand, Privatmegleren

Det er stadig flere studenter som vil eie fremfor å leie.

– Dette henger naturligvis sammen med lavt rentenivå og at boligprisene øker og etter noen år som student og boligeier har man opparbeidet seg solid egenkapital, sier Strand, og legger til:

– Salg av vanlige familieboliger tørker ut i fellesferien. Men sitter man på en mindre leilighet er juli og også august måneder hvor disse med fordel kan legges ut for salg. Da er det stor etterspørsel, sier han.

Og hvorfor er egentlig foreldrene med?

Ifølge Strand skal de først og fremst forsikre seg om at leiligheten og området er riktig, deretter har de en finansiell betydning. Det er foreldrene som har egenkapital og gjerne også er kausjonister for at barna skal få sin første introduksjon i boligmarkedet.

Det er en tydelig endring når det kommer til bolig og studenter, mener megleren.

Høye boligpriser

Strand tror at fellesferien også i år vil være preget av et stort antall foreldre på visninger av spesielt mindre leiligheter. På én uke i fellesferien i fjor solgte han elleve leiligheter.

djbryggenrett

Dag Jonny Johannessen, DNB Eiendom

– Det markedet som opprettholder et visst tempo nå er små sentrumsleiligheter. Kjøpegruppen her har etter hvert nokså ofte foreldrene med på visning, bekrefter Dag Jonny Johannessen, daglig leder ved DNB Eiendom Bryggesporen.

– Hvorfor har de foreldrene med i større grad nå enn tidligere?

– Prisene på bolig er såpass høye at selv de studentene som jobber mye ved siden av studiene, har vanskelig for å finansiere kjøpet på egen hånd. Foreldrene ønsker gjerne å være med og se på det de er med og bidrar til å kjøpe. De kan være med å vurdere om det er et bra kjøp eller ikke. Barna løftes ofte opp av fine, flotte overflater, mens foreldrene trekker dem litt ned med sunn fornuft. Sammen utgjør de en fin balanse.

Han sier at mange unge finner en trygghet i å ha foreldre med, som kan gi råd når det gjelder hva de skal se etter og hva de skal vektlegge av opplysninger. I tillegg tror han at sommeren er en fin tid med tanke på at foreldrene har lettere for å være med barn på visning, at de har mer tid.

– Vi ser også at en del av disse leilighetene har en hyppig etterspørsel etter privatvisninger, ofte fordi foreldre med tid på dagtid er med.

Meglerene har stor forståelse for at dagens foreldre hjelper de unge inn på boligmarkedet.
– Foreldregenererasjonen har hatt en sammenhengende boligopptur i cirka 25 år. Nå som det er blitt vanskeligere å kople seg på boligmarkedet, er det naturlig at foreldre med opsparte verdier bidrar til at barna også får en mulighet, sier Strand.