Fra 1. juli kan du bygge blant annet garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus, dukkestue og lignende uten å søke.

Disse byggene kan være maks 50 kvadratmeter, og de kan bygges inntil én meter fra nabogrensen.

Man kan også bygge tilbygg på maks 15 m², for eksempel balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, eller ved- og sykkelbod.

Tilbygget må være fire meter eller mer fra nabogrensen.

To av ti vil bygge nå

Det er uvisst hvor mange som har ventet med å bygge for å slippe søknad, eller som bygger som følge av regelendringen.

I en undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Byggmax svarer 53 prosent av 1000 respondenter at de vil eller kanskje vil benytte seg av regelendringene de neste to årene.

Hele 60 prosent av de spurte i Nord-Norge vil eller vil kanskje bygge.

To av ti har svart at de helt sikkert kommer til å bygge uten å søke. Av dem vil 39 prosent bygge bod og 26 prosent bygge garasje.

I Oslo og Akershus vil 53 prosent av respondentene bygge bod. Respondentene i Trøndelag vil helst vil bygge veranda eller platting, henholdsvis 27 og 38 prosent.

Undersøkelsen er utført blant folk som eier enebolig, rekkehus, tomannsbolig eller lignende.

Fem ting du må vite om reglene:

  1. Du må sjekke grad av utnytting på tomten din. Har du nok areal igjen til å bygge noe mer? Arealplanen (kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan) kan si noe om adkomst til og fra eiendommen, i tillegg til fargevalg og mønehøyde.
  2. Bygget du oppfører er fortsatt et tiltak som skal oppfylle alle krav i teknisk forskrift og alle materielle krav i plan- og bygningsloven.
  3. Skal noen bo der? Da må du søke kommunen. Bygger du uten å søke kan ikke bygget inneholde rom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom.
  4. Det er brannkrav til bygget. Hvis alle naboene dine har bygget garasjer mellom bolighusene er det ikke sikkert du får lov til det samme, for da kan en brann føre til at uakseptabelt mange hus brenner ned. Det kalles et seksjoneringsskille/brannseksjon, og består av et område på maks 1200 kvadratmeter bruttoareal.
  5. Det er ikke krav om å sende formelt varsel hvis du bygger uten å søke. Men ifølge granneloven må du likevel snakke med naboen.