Mandag skrev Bonansa om at det årlig bygges rundt 900 for få boliger i Bergen. Byråd for miljø og byutvikling, Henning Warloe (H), kunne også fortelle at byen har en reserve på omlag 8000 ferdigregulerte boliger som venter på å bli bygget.

En av dem som ikke er fornøyd med at Bergen går på et 900 boliger stort underskudd hvert år er Geir Dale, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet (Ap) i Bergen. Han er Fraksjonsleder for Ap i Komite for miljø og byutvikling.

– Over all for lang tid har man operert med den type tall og det er veldig synd. Det har negativ innvirkning på muligheten for nyetablerte og andre å komme inn på markedet. Prisnivået blir for høyt når man har for lav produksjon, sier Dale.

– Må gjøre noe med behandlingstiden

Arbeiderpartiet har over lang tid uttalt at produksjonen opp på et annet nivå, og Dale nevner også saksbehandling i kommunen og behandling på planene, som en av hovedårsakene.

– Det er jo noe av det næringen selv bruker som forklaring på hvorfor vi ikke kommer opp på et annet produksjonsnivå, sier Dale.

bolig2Dale

VIL DOBLE PRODUKSJONEN: Geir Dale er ikke imponert over boligbyggingsnivået i Bergen. Arkivfoto: Odd E Nerbø

– Når Bergen skal øke sånn i folketall etter det prognosene sier, er det viktig at vi får snudd denne trenden, og vi har vært veldig kritisk til at man ikke har klart å få snudd tidligere.

Han peker også på at Warloe selv har sagt at det ligger langt flere godkjente planer enn det næringen faktisk bygger.

– Når kommunen godkjenner, er det viktig at det blir gjennomført. Men hovedutfordringen ligger i at det har vært lang saksbehandlingstid i kommunen, og det må gjøres noe med. Sammenligner med de andre storbyene, ligger Bergen ganske høyt.

Etterlyser klarere strategier

Dale og Arbeiderpartiet har sagt at de ønsker å bortimot doble dagens produksjon om de kommer til makten.

– Vi må se på rutiner, og hvordan dette håndteres i kommunen. Dette handler blant annet om rekkefølgebestemmelser, og at ikke det blir i ettertid pålagt så sterke krav at det gjør det vanskelig å gjennomføre planene.

– Vi må ha mer klare retningslinjer fra kommunen, og at man har planer som er tydelige overfor byggenæringen, slik at de vet hva de må forholde seg til. Dette er noe næringen har spilt inn, og vi mener det må gjøres bedre i kommende arealplan som skal rulleres nå snart. Derfor viktig at det legges godt håndverk bak denne rulleringen, sier Dale.

– Statistikkene vil bli bedre

Henning Warloe forteller at byrådsavdelingen hans har jobbet hardt med saksbehandling av private reguleringsplaner de siste årene.

– Det var en ganske stor restanse på cirka 100, og nesten alle de har vi fått ferdig behandlet på de siste to årene. Det var et ganske stort etterslep av gamle planer, og nå tror det står igjen kanskje så få som fem planer fra den gamle køen, som kanskje til og med ikke er mulig å gjøre ferdig. Fra kommunens side har det vært veldig prioritert å gjøre den jobben.

bolig2Warloe

JOBBER MED SAKEN: Henning Warloe (H) forteller at byrådsavdelingen hans har hatt mye fokus på saksbehandling de siste årene. Arkivfoto: Elias Dahlen

Han forteller at saksbehandlingstiden på private reguleringsplaner varierer mye etter størrelse og omfang, men at normal behandlingstid ligger på pluss, minus ett år, kanskje to dersom den mer krevende. Og noen planer tar rett og slett mye lengre tid.

– BT hadde en statistikk på gjennomsnittstall for behandlingstid, men den inneholdt også alle de planene som kjørt seg veldig fast, og da blir gjennomsnittet like dekkende for det store flertallet. Fremover kommer vi til å se at statistikkene vil bli betydelig bedre, sier Warloe.