Før du scroller deg ned i teksten og finner svaret, må du tenke litt på det. Er det dem fra Oslo, Vestlandet, Nord-Norge, Sør-Norge, Midt-Norge eller Østlandet utenfor Oslo som dusjer oftest? Og hvem tror du dusjer minst?

– I alle fall ikke ikke Osloborgere, svarer byrådsleder i Bergen, Martin Smith-Sivertsen (H) kontant.

– Hvorfor ikke?

– Mange av dem virker ganske forfengelige, sier han.

– Vi bruker paraply

– Oj, det går det jo nesten ikke an å svare på. Jo, jeg vet det. Jeg tipper at det må være bergenserne som dusjer minst, for dere blir jo dusjet utendørs hele tiden. Da dusjer dere sikkert mindre inne, ler varaordfører i Tromsø, Anni Skogmann (FrP).

– Det er en god tanke, men i Bergen bruker vi konsekvent regntøy eller paraply, svarer Smith-Sivertsen.

Så hvem dusjer egentlig minst? Det er ifølge undersøkelsen dem fra Nord-Norge.

– Det har kanskje med sunn fornuft å gjøre, eller kanskje det har noe med å gjøre at jo lengre nord man kommer, jo kaldere blir det – og jo mindre svett blir man når man går hjem fra jobb, tror Smith-Sivertsen.

– Jeg møter mange mennesker i løpet av en arbeidsdag, uke, måned og år. Og jeg kan forsikre om at jeg ikke har lagt merke til en eneste en som lukter vondt, sier Skogmann.

Mange er usikre på egne dusjvaner

Infact har nylig gjort en undersøkelse for Fjordkraft der de kartlegger folks energibruk. Et av spørsmålene er om hvor ofte man dusjer, og her er det veldig ulikt utfra hvor i landet man kommer fra.

Det er nemlig slik at 54,9 prosent av Oslo-folket oppgir at de dusjer daglig, mot eksempelvis Vestlandet med 41,6 prosent og Nord-Norge med 31,5 prosent.

Samtidig er det slik at 6,8 prosent av dem som bor i Oslo oppgir at de dusjer sjeldnere enn et par ganger i uken, mens hele 5 prosent av dem som bor på Vestlandet ikke aner hvor ofte de dusjer.

  • Infact har spurt hvor ofte folk dusjer. Denne tabellen viser svar fordelt på landsdeler:
Oslo Østlandet for øvrig Sør-Norge Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Totalt
Flere ganger om dagen 5,3% 4,3% 5,2% 4,2% ,7% 3,3% 4,0%
Daglig 54,9% 37,2% 48,6% 41,6% 44,4% 31,5% 43,2%
Noen ganger i uken 29,3% 49,1% 39,6% 44,5% 50,0% 57,6% 44,5%
Sjeldnere 6,8% 6,0% 4,7% 4,6% 2,1% 5,4% 4,9%
Usikker 3,8% 3,4% 1,9% 5,0% 2,8% 2,2% 3,3%
FOTO: Scanpix

FOTO: Scanpix

Varaordføreren i Tromsø jobber til daglig med hud og hår, og mener at det ikke bare er negativt å dusje sjeldnere enn hver dag.

– Det å ta vare på huden er ikke det samme som å dusje hver dag, det kan faktisk være folkehelse i at man ikke gjør det – da beskytter man syrekappen utenpå huden. Har ikke jeg gjort noe som tilsvarer at jeg må dusje, så kan jeg hoppe over en dag. Men går jeg trapper og bruker kroppen, er det jo helt naturlig å gå i dusjen, sier hun.

– Jeg vet om flere som dusjer flere ganger daglig, og da er det kanskje ikke så rart at man får utslett og allergier, undrer hun.

Forskjell på alder

Ordføreren tør ikke å spekulere i hvorfor Nord-Norge er plassen hvor man dusjer minst, men lurer på om det kan ha noe med det å gjøre at flere benytter treningsstudio i hovedstaden, enn det som for eksempel er tilfellet i Finnmark.

– Vi ser i alle fall at det er de yngste som bruker lengst tid i dusjen og som dusjer oftest. Jo eldre man blir, jo mindre tid bruker man i dusjen, sier Jeanne Katralen Tjomsland, kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft.

  • Infact har spurt hvor ofte folk dusjer. Denne tabellen viser svar fordelt på alder:
18-29 år 30-44 år 45-64 år +65 år Total
Flere ganger om dagen 10,0% 2,5% 2,1% 2,9% 4,0%
Daglig 51,1% 53,7% 42,4% 22,2% 43,3%
Noen ganger i uken 28,5% 42,1% 48,7% 58,9% 44,7%
Sjeldnere 4,1% ,7% 4,8% 11,1% 4,8%
Usikker 6,3% 1,1% 2,1% 4,8% 3,2%

Hvorfor FOTO: Scanpixer det slik?

– Vi vet ikke årsaken, for det har vi ikke spurt om. Men jeg skal tillate meg å spekulere litt. Det er jo gjerne slik at når man passerer 30, og gjerne har små barn, så har man mindre egentid, tror Tjomsland.

Noen dusjer kanskje sjelden på grunn av at de sparer, men en ti-minutters dusj koster faktisk under fem kroner, under to kroner dersom du bruker sparedusj.

– Hver enkelt dusj er ikke så kostbar, men det går jo inn i totalsummen. 60-80 prosent av alt strømforbruk er til varmt vann og oppvarming.

Forskjell på kjønnene også

Og helt til sist. Er det kvinner eller menn som dusjer oftest? Tenk deg godt om nå.

Hva tror du?

  •  Infact har spurt hvor ofte folk dusjer. Denne tabellen viser svar fordelt på kjønn:
Mann Kvinne Totalt
Flere ganger om dagen 5,4% 2,4% 4,0%
Daglig 42,0% 44,8% 43,3%
Noen ganger i uken 44,3% 45,0% 44,6%
Sjeldnere 5,4% 4,0% 4,8%
Usikker 2,9% 3,8% 3,3%