Eliassen har sett på arkitekturpsykolog Oddvar Skjævelands liste over byvettregler. Han mener man må se større på tingene, og etterlyser et helikopterperspektiv.

Fredag morgen presenterte Bonansa Skjævelands liste, som får støtte fra lederen for Bergen Sentrum AS, Steinar Kristoffersen. I listen går det frem at man bør bruke byen mer, og da særlig sentrum. Om man bare skal se, bør man bruke byen. Man må finne seg et stamsted og ta med ungene og jobben. Og dessuten: “Bruk pengene i sentrum – ikke på kjøpesenter,” sier Skjæveland, som er ledende fagperson innen miljøpsykologi. Han er utdannet psykolog/organisasjonspsykolog med doktorgrad i arkitekturpsykologi fra Universitetet i Bergen og Göteborgs Universitet.

– Lagunen utvikles bymessig

–  Dette er mer alvorlig enn at jeg vil svare punkt for punkt utifra listen. Man bør i stedet se større på tingene, mener Eliassen.

Likevel er han ikke imot byvettreglene.

– Denne 9-punkts listen vil sannsynligvis gjelde for Lagunen om fem år. Da kan man komme til å si “ja, spis ute, bruk Lagune-byen”, sier Eliassen.

Han håper at med nye 80.000 kvadratmeter fordelt over kontorer, boliger og kjøpesenter, vil den nye Lagunen fremstå bymessig og urbant på flere måter som sentrum gjør det i dag.

– Det er de som er sentrumsaktører som må ta tak i utviklingen i sentrum. Alle må ta tak i sine planverk og realisere det som har vært gjennomtenkte ideer. Slik vi gjør, som har interesser i Lagune-området. Alt dette er ting som planlegges langsiktig. Og så må man gjennomføre det man har planlagt, sier senterdirektøren.

  • Har du meninger om sentrum vs. kjøpesentre og byvettreglene? Ta kontakt med Linn Gjerstad på telefon 90066967 eller Elisabeth de Lange Gjesdal telefon 92821801 – eller bruk kommentarfeltet i bunnen av saken.

Skal bli dobbelt så stor

De inneværende planene innebærer at Lagunen skal bli dobbelt så stor. Kjøpesenteret-området sør i Bergen består i dag av 70.000 kvadratmeter bygningsmasse – inkludert kjøpesenteret Lagunen og butikkene rundt. I flere byggetrinn de neste årene håper Lagunen Storsenter å bli langt mer enn et kjøpesenter. I kommunens reguleringsplan er det planlagt 700 boliger og et kontorareal på 112.000 kvadratmeter i området. Totalt ønsker Lagunen storsenter etter hvert å bygge ut 80.000 kvadratmeter innenfor kommunens reguleringsplan.

– Derfor er det viktig å sette dette litt inn i en sammenheng, for Bergen kommune har en arealplan for hvordan byen skal brukes. I 2007 ble det i bystyret vedtatt en arealplan hvor det bestilles bymessig utvikling i ulike deler av kommunen. Det skal være fortetting med blant annet parkering under bakken, etablering av gågatesystemer, allmenninger og torg. Bærebjelken i forbindelse med dette skal være forsterkning av kollektivtransporten, slik at kollektivandelen øker. Det ser vi at den har gjort etter at Bybanen kom til Lagunen i 2013, påpeker Eliassen.

I området der han opererer har grunneierne og kommunen sammen jobbet frem det offentlige planforslaget.

– Der ligger alle bestillingene fra bystyret. Når denne planen forhåpentlig blir realisert, vil Lagunen være noe langt mer enn et kjøpesenter. Det vil være bystyrets bestilling som bygges. Der hvor Lagunen ligger i dag var det møbelfabrikk på 60-70-tallet. På 80-90 og 2000-tallet har det vært kjøpesenter. Når Bergen kommune har laget en plan for dette, så er det jo nettopp ting som befolkningsvekst og å bringe nye innbyggere til Bergen kommune som står sentralt. Dette handler om lange prosesser, for det er mange år siden Bergen kommune sa at dette er en ønsket utvikling for Bergen, sier senterdirektøren.

Lagune-planen som er vedtatt nå, vil bli realisert.

– Det er viktig å se at dette er lange prosesser, lange diskusjoner som er tatt. Det er masse kameler som er svelget på veien og kompromisser som er gjort.

Har eiere med røtter tilbake til 1800-tallet

Lederen for Bergen Sentrum AS, Steinar Kristofferen, sier folk må bruke pengene i sentrum fordi det er der de lokale investorene opererer. I motsetning, mener han, er det Olav Thon og utlendinger som eier sentrene utenfor byen.

– Vi har tre eiere. En er Olav Thon, de to andre er lokale bergensfamilier. Den ene familien har næringslivsrøtter tilbake til 1800-tallet. Det er jo så lokalt du kan få det. Det å skyte fra hoften og si at penger forsvinner ut av Bergen, blir rart. Hva slags frykt er det? Vi må omfavne dem som vil investere i Bergen og regionen rundt. Vi må ikke være så sneversynt at vi sier at utviklingen må stoppe alle andre steder bare fordi det tilsynelatende ikke går så bra i Bergen sentrum, sier Eliassen, og legger til:

– Jeg håper at alle som er glad i Bergen sentrum jobber for å gjøre Bergen sentrum så bra som mulig. Det virker som det er masse ressurssterke mennesker som er det og gjør det.