Det viser ferske tall fra Eiendom Norge, som ble lagt frem på en pressekonferanse onsdag.

Som tabellen under viser går boligprisene ned i Bergen, Hordaland og Norge totalt. Den eneste byen i Norge der boligprisene steg i juli, er Oslo. Samtidig, dersom vi ser enda mer nøye på tallene, viser de at også Bergenhus og Årstad går frem i juli. Riktignok er ikke fremgangen mer enn 0,2 prosent, men de sentrumsnære boligene beholder den positive prisutviklingen.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer, sier man ikke skal legge så veldig stor vekt på juli-tallene, fordi sommermånedene normalt er svake. Man skal i stedet vente og se på juli og august under ett.

Boligtallene for august legges frem i starten av september.

I tabellen under kan du se hvor mye prisene har endret seg i din bydel og i Hordaland totalt.

Sted Endring siste måned Endring siste 12 mnd
Arna og Åsane -1,0 % 8,7 %
Bergenhus og Årstad 0,2 % 9,9 %
Fana og Ytrebygda -1,5 % 7,3 %
Fyllingsdalen og Laksevåg -0,3 % 10,0 %
Bergen -0,4 % 9,2 %
Hordaland utenom Bergen -2,4 % 4,2 %
Hordaland -0,8 % 8,0 %
Norge -1,1 % 6,8 %

Eneboliger drastisk tilbake

Tabellen tar utgangspunkt i alle boliger; både eneboliger, delte boliger, leiligheter, selvleier og andelsboliger. Ser man utelukkende på eneboloiger, har prisene på disse gått mer drastisk tilbake – for alle bydeler. I Bergenhus og Årstad er prisnedgangen for eneboliger i juli på hele 4,7 prosent, til tross for at prisene de siste tolv månedene har steget med 11,1 prosent.

Enebolig Endring siste måned Endring siste 12 mnd
Arna og Åsane -3,0 % 6,8 %
Bergenhus og Årstad -4,7 % 11,1 %
Fana og Ytrebygda -3,4 % 5,9 %
Fyllingsdalen og Laksevåg -3,5 % 7,2 %
Bergen -3,5 % 7,1 %
Hordaland utenom Bergen -3,4 % 3,7 %
Hordaland -3,5 % 5,1 %
Norge -3,4 % 4,1 %

Leilighetsprisen har steget i alle bydeler

Når det gjelder leiligheter, går prisene frem i alle bydeler i Bergen. Fremgangen er ikke veldig stor, men den er på 0,6 prosent i Bergenhus og Årstad.

Selveiere går også frem, men ikke så markant. Her er stigningen i Fyllingsdalen og Laksevåg størst, med 0,4 prosent prisstigning i juli.

Leilighet Endring siste måned Endring siste 12 mnd
Arna og Åsane 0,4 % 10,7 %
Bergenhus og Årstad 0,6 % 10,0 %
Fana og Ytrebygda 0,2 % 9,0 %
Fyllingsdalen og Laksevåg 0,5 % 10,9 %
Bergen 0,5 % 10,2 %
Hordaland utenom Bergen -0,1 % 6,2 %
Hordaland 0,5 % 9,7 %
Norge 0,4 % 8,7 %

Dette koster det i Bergen

Boligprisene i Bergen falt med 0,4 prosent i juli måned. Normalt går boligprisene ned i juli, dette er derfor som en normal utvikling å regne. Boligprisene i Bergen har hatt en sterkere utvikling enn landet under ett, der prisene har gått ned med 1,1 prosent sist måned. Bergen har en 12 måneders vekst på 9,2 prosent. Det er sterkere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 6,8 prosent.
Det ble solgt 316 boliger i Bergen i juli måned, noe som er 1 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2014. Så langt i 2015 er det solgt 3.848 boliger i Bergen, 12,2 prosent flere enn i 2014.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen i juli var 22 dager. Det er vesentlig raskere enn resten av landet, som hadde 50 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Bergen koster nå kroner 2.850.000,-.

Prisnedgang i Norge

Boligtallene som ble lagt frem onsdag, viste en tilbakegang på 1,1 prosent i Norge totalt for juli. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,3 prosent fra forrige måned. Samtidig er boligprisene 6,8 prosent høyere enn for ett år siden.

– For første gang siden høsten 2013 fikk vi både nominell og sesongkorrigert prisnedgang. Det er ikke uventet at vi får en prisnedgang i juli måned, og vi bør se juli og august i sammenheng, før vi kan konkludere med at det er mer moderasjon i prisutviklingen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Så mange boliger ble solgt

Det ble solgt 4086 bruktboliger i juli. Dette er en nedgang på 5,2 prosent sammenlignet med juli 2014. Hittil i år er det solgt 53.364 boliger, som er 8,8 prosent flere enn i 2014.

– Aktiviteten i markedet bærer preg av at juli måned er en feriemåned, likevel har det vært færre salg i juli enn normalt. Det er ikke overraskende at markedet roer seg noe etter den høye aktiviteten vi hadde gjennom hele første halvår. Vi forventer at det blir betydelig flere salg i august måned, sier Dreyer.

Ved utgangen av juli var det 9.749 boliger til salgs på Finn.no, noe som er 8,9 prosent lavere enn i 2014.

– Antall boliger for salg er alltid på det laveste i juli måned, og forventes å øke vesentlig utover i august måned. Likevel er det også til juli å være et lavt nivå på porteføljen, spesielt i Oslo-området. Det er behov for en betydelig større tilbudsside i hovedstaden for å møte den etterspørselen vi har i markedet nå, sier Dreyer.

Går dårlig i Stavanger

Den svakeste utviklingen hadde Sandnes med en nedgang på 2,0 prosent, tett fulgt av Follo og Asker med en nedgang på 1,9 prosent. Som forventet har Stavanger og Sandnes nå en negativ 12 måneders vekst på henholdsvis 1,3 og 0,8 prosent.

– Det er stadig større forskjeller i prisutvikling mellom de ulike regionene. Vi forventer det vil forsterke seg de neste månedene, der Oslo og Stavanger vil være ytterpunktene i prisutviklingen, sier Dreyer.