Torsdag formiddag ble det lagt frem fersk boligstatistikk for august. På en pressekonferanse i regi av Eiendom Norge ble det klart at boligprisene i Norge har steget med 2,5 prosent den siste måneden. Bergen har en noe lavere utvikling, med 2 prosent, men er likevel foran Oslo, der prisene har økt med 1,7 prosent. Lavest utvikling har man i Stavanger, der prisene faktisk går noe tilbake.

Bonansa har studert tallene for Bergen – bydel for bydel. På den måten kan du se hvordan det går akkurat der du bor. For at tallgrunnlaget til Eiendom Norge skal bli stort nok, er områder i Bergen slått sammen.

Enorm fremgang to steder

Augusttallene viser en enorm fremgang i to bydeler; Arna og Åsane. Her var formidlingstiden – altså hvor lang tid det faktisk tar å selge en bolig – hele 46 dager i juli. Nå er denne nede i 18 dager.

Bergenhus og Årstad står på stedet hvil, mens tempoet øker med tre dager i Bergenhus og Årstad.

Også i Fyllingsdalen og Laksevåg går det kjappere enn i juli. Da tok det 22 dager å få solgt en bolig. Hvordan fasiten er nå, kan du se i tabellen under.

Sted Gjennomsnittlig formidlingstid
Arna og Åsane 18
Bergenhus og Årstad 17
Fana og Ytrebygda 26
Fyllingsdalen og Laksevåg 13
Bergen 18
Hordaland utenom Bergen 44
Hordaland 24
Norge 33

– Babyboom årsak til boligboom

Tidligere i dag skrev Bonansa om babyboomen for 25 år siden. Man mener nå at det er denne som presser de norske boligprisene.

– Av en eller annen grunn ble det født veldig mange barn for 25 år siden. I 2013 var det 64.000 25- åringer. I 2015 er det nær 71.733.  For 3-4 år siden merket utdanningsinstitusjonene det, og nå skal 25-åringene ut i boligmarkedet, sier administrerende direktør Terje Halvorsen i DNB Eiendom til DN.

Norge øker med 2,5 prosent, Bergen med 2,0 prosent

Christian Dreyer.

Christian V. Dreyer

Boligprisene i Bergen økte med 2,0 prosent i august måned.

– August historisk sett viser en sterk oppgang. Det er derfor vi sier man må se juli og august i sammenheng, sier Christian V. Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Tallene viser en oppgang i boligprisene i Norge på 2,5 prosent.

KILDE: Eiendom Norge

I august øker Bergen mindre enn resten av landet, på årsbasis øker Bergen mer

Boligprisene i Bergen har hatt en svakere utvikling enn landet under ett, der prisene har gått opp med 2,5 prosent sist måned.

Bergen har en 12 måneders vekst på 9,8 prosent. Det er sterkere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 7,7 prosent.

– Faktisk prisøkning i Norge er på 2,5 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner økte prisene med 1,1 prosent, sier Dreyer.

Svakest utvikling har vi i Stavanger og Trondheim.

KILDE: Eiendom Norge

Det selges flere boliger i Bergen enn i fjor, og det går raskere enn i resten av landet

Det ble solgt 615 boliger i Bergen i august måned, noe som er 1,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2014. Så langt i 2015 er det solgt 4460 boliger i Bergen, 10,3 prosent flere enn i 2014.

– Gjennomsnittlig salgstid i august var på 33 dager i Norge. I fjor var dette 41 dager. Antall solgte boliger har gått ned med 2,5 prosent. Dette skyldes mye Stavanger, som har en kraftig nedgang. Utenom det er omsetningen veldig normal, sier Dreyer.

– Utviklingen så langt i år preges i liten grad av usikkerheten i norsk økonomi og arbeidsledigheten. Men dette vil nok forsterkes fremover.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen i juli var 18 dager. Det er vesentlig raskere enn resten av landet, som hadde 33 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Bergen koster nå kroner 2.850.000,-.

Trodde på prisøkning

Alice Slaaten.

Alice Benedicte Slaaten

Megler Alice Benedicte Slaaten har tro på økning av boligprisene i august.

– I forrige uke solgte jeg en bolig ved Bybanen til en halv million over takst. Det mest interessante var ikke prisen, men at 40 personer viste interesse for leiligheten. Det sier noe om etterspørselen, sier hun.

Samtidig har Bonansa sett på omsetningshastigheten for dyre eiendommer i Bergen, der det gjerne kan ta et helt år å selge boligen. Ved Kyrkjetangen i Bergen ligger en villa for salg. Den var i utgangspunktet rosa, men ble fjernet fra markedet og malt grå for å gjøre den mer attraktiv. En såkalt “perle på Hjellestad” har ligget ute for salg siden oktober i fjor, uten av selger har fått omsatt boligen sin.

– Det som går fort i Bergen er sentrumsnære eiendommer til 2,5 millioner. Og det går fort, det, sier eiendomsmegler Erik Mortensen.

Det viser også boligbarometeret til Privatmegleren i Bergen.

– Med riktig beliggenhet går boligene som varmt hvetebrød, sier Slaaten.

Dette er de viktigste boligingrediensene

Og “riktig” i denne sammenheng handler om disse ingrediensene:

  • Sentralt
  • Barnevennlig
  • “Rett” adresse
  • Gode solforhold
  • Utsikt

– Vanligvis er det høyest prisvekst i begynnelsen av året. Om det ikke oppstår vesentlige endringer i økonomien vet vi allerede nå noenlunde hvordan høsten blir. Vi forventer ikke noen voldsom prisvekst ut året. Først i januar får man kanskje en to-fire prosents vekst, og slik er det nesten hvert eneste år. Tilbudssiden vil avgjøre høsten. Begrenses utbudet kan vi får prisvekst i måneder hvor vi gjerne ser prisfall, sier Slaaten.

Vi tror du også vil like disse sakene: