Det gjøres svært ofte feil når uinnredede kjellere oppgraderes til stue eller soverom, ifølge takstbransjen. Resultatet kan bli fuktskader, sopp og helsefarlig inneklima.

afuktskade1paulsamundsenrett

ARKIVFOTO: Paul S. Amundsen

– Kravene som stilles er nok ikke lenger veldig forenelig med den gamle, norske selvbyggerkulturen. Så er det også slik at det er et stort skille mellom seriøse og flinke fagfolk og dem som ikke er det, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i NTF til Bonansa.

– Noe som opprinnelig var et rimelig alternativ kan dermed ende med å bli svært kostbart?

– Helt åpenbart. Særlig når man jobber med risikoområder som boligareal under grunnen og våtrom. Da gjør du lurt i å bruke skikkelige fagfolk heller enn å gjøre det selv, sier Huser.

Dårlig inneklima

Hele 80 prosent svarer at byggefeil som kan gi dårlig inneklima er ganske utbredt, ifølge en fersk undersøkelse gjort blant boligtakstmenn i Norges Takseringsforbund (NTF). Halvparten av takstmennene oppgir at de ser slike feil i mer enn 30 prosent av de oppgraderte kjellerne. Hver fjerde takstmann mener at dette er mer vanlig enn uvanlig.

– Byggefeil som kan skade inneklimaet er nok mest vanlig der hvor huseierne har gjort jobben selv, eller benyttet ufaglært arbeidskraft, sier Roger Andersen, leder for NTFs avdeling i Oslo og Akershus.

Dårlig ventilasjon er en gjenganger blant problemene han oppdager på befaring.

– Ved innredning av kjellere er det mange som baserer seg på dårlige konstruksjoner med feil bruk av isolasjon og dampsperre av plast på innsiden av veggen, slik man gjorde før. I dag anbefales det å isolere fra utsiden, for å unngå fukt og påfølgende sopp- og råteskader, sier han.

Lukt er ofte tegn på at noe er galt

Dårlig kjellerlukt er ofte det første signalet om at noe er galt. Dette er dessverre ikke alltid så lett å oppdage for takstmann dersom huseier har luftet godt før de kommer på befaring.
Da trengs det prøver i tillegg til visuell observasjon.

Problemene blir ikke nødvendigvis avdekket når oppdraget er å lage en enkel verditakst. Undersøkelsene som gjøres i forbindelse med de mer omfattende boligsalgsrapportene er imidlertid mer treffsikre.

– Da vil en feilbygd kjellerstue med skadelig inneklima få betegnelsen TG3, tilstandsgrad tre, som er den dårligste karakteren vi kan gi, sier Andersen.

Fakta: NTF er med sine drøyt 1100 medlemmer den klart største takstorganisasjonen i Norge, og rommer spesialister innen en rekke bransjer og funksjoner. Blant disse er bolig, næring, landbruk, maskiner, bil, båt og skade.