«Vi ville ikke lagt oss til å sove med slike sekker utenfor huset vårt, fordi bare en liten sigarettglo på avveie kan føre til storbrann,» skriver Brann- og redningsetaten på Facebook med et bilde av en brennende avfallssekk.

Brann- og redningsetaten anbefaler at man plasserer avfallssekkene minst fem meter fra nærmeste bygning og bestiller henting samme dag.

Sekkene kan bestilles fra forskjellige selskaper, som en container. Når sekken er full bestiller man tømming.

– Kan utløse storbrann

– Det er et vanvittig skadepotensial hvis sekkene tar fyr. Vi vet av erfaring at søppelkasse- og containerbranner kan utløse storbrann. Vi er redde for at det tar fyr i en sånn sekk om natten inntil en bygning, og at bygningen er full av sovende folk, sier Lars Magne Hovtun, informasjonssjef i Brann- og redningsetaten i Oslo (OBRE).

Han påpeker at det er ekstra stor fare for brannspredning om det er vinduer i nærheten av en sekk som tar fyr, og om en sekk tar fyr inntil en eldre bygård.

SLUKKET: -Da vi kom frem sto flammene opp og var på vei til å spres inn et vinduet, sier Hovtun. FOTO: Lars Magne Hovtun

Samtidig har det vært få branntilløp, men Hovtun understreker at det ikke betyr at det er trygt å ha avfallssekken stående nær en bygning.

– Fenomenet med avfallssekker er så nytt at det ennå ikke er offentlig regulert. Avfallssekkene kan sammenlignes med containere, som tidligere utgjorde en lignende brannrisiko. I dag er bruken av containerne gjort mer brannsikker ved hjelp av regler og forskrifter, som alle containerselskap må ta hensyn til. Utfordringen med avfallssekker er at det ikke finnes tydelige forskrifter, og at ansvaret for brannsikkerheten derfor overlates til folk flest, sier Hovtun.

– Hentes med en gang

Brage R. Sundbye, leder i Tomwil som leverer Smartsekk, har ikke tidligere opplevd at det har brent i sekkene, men sier at de tar brannfare på alvor.

– Det er et faremoment, ingen tvil om det, sier Sundbye.

HOLD AVSTAND: Sekkene bør stå minst fem meter fra boligen, anbefaler Brann- og redningstjenesten. FOTO: Karianne Steinsland

Så fort sekken er satt ut og fylt opp må den hentes, det er viktig for alle leverandørene, ifølge Sundbye.

– Det er viktig at den blir hentet fort. Problemet er når folk lar den stå ute lenge, og så går noen forbi, hiver oppi en sigarettsneip og så kan det ta fyr.

– Høyere risiko for skade ved oppussing

– Vår erfaring er at ved oppussing, rehabilitering og flytting er det høyere risiko for at det oppstår en skade, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If.

Det kan være rørbrudd, brann som følge av at man bruker mye energi eller at det utvikles varme i skjøteledninger, apparater som avgir gnister som fører til brann eller at man er uheldig mens man fester takpapp.

Han anbefaler at man har god orden, rydder bort treflis og annet som kan ta fyr.

– Men ikke vær redd for å male stuen, sier Clementz.

Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg, anbefaler at man er forsiktig hvis man jobber med lett antennelige eller selvantennende kjemikalier, som linolje og treoljer. Kluter og pussefiler bør brennes på en trygg måte.

Han har ikke inntrykk av at det skjer spesielt mange skader under selve oppussingen.

– Vi ser at mange skader oppstår fordi privatpersoner gjør arbeid som skal overlates til fagfolk. Det gjelder alt arbeid på elektrisk anlegg, røropplegg og arbeid med peis, pipe og ildsted, sier Irgens.