Likevel blir mange tusen boliger ikke bygd fordi lokale politikere ikke vil eller ikke våger å si ja til prosjektene, sier Selvaags administrerende direktør.

– Totalt er vi inne i 15 kommuner, og generelt sett er politikere overalt redde for lokalbefolkningen, spesielt i valgår. Ingen vil ha nye naboer. Derfor ender vi alltid opp i håpløse diskusjoner som fører til at prosjekter blir forsinket og utsatt. Dette er tilfelle både i Bærum, Bergen, Stavanger, og Sandnes, sier Baard Schumann i Selvaag Bolig til Dagsavisen.

Bare i Bærum er det snakk om 1600 nye boliger som de ikke får bygd før eventuelt en ny kommuneplan er på plass om seks til åtte år. Schumann sier dette dreier seg om boliger nær kollektivknutepunkter.

– Ja, vi kjøper ikke tomter langt unna eksisterende eller kommende kollektivknutepunkt. For ti år siden var ikke folk opptatt av nærhet til kollektivknutepunkt, men nå er det noe av det første de ser på.

Han sier det ikke henger på greip at lokalpolitikerne i Bærum sier nei til bygging langs kollektivknutepunktene, men samtidig heier fram bygging av 2000 nye boliger for 6000 personer på Fossum. Miljøpartiet De Grønne har tidligere betegnet dette som en bilbasert bydel.