Snittprisen for bolig i Bergen økte med 433 000 kroner første halvår 2015 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor hos Privatmegleren i Bergen.

Tallene er basert på salg av nesten tusen boliger i bergensområdet for Privatmegleren dette første halvåret i 2015.

– Oppsummerer vi første halvdel av 2015 kan vi konkluderte med at markedet har vært svært hett. Luksusmarkedet har også nådd rekord når det gjelder

Tom Jørgensen

Tom Jørgensen, Privatmegleren Vikebø & Jørgensen

antall boliger og omsetning, sier partner Tom Jørgensen i Privatmegleren Vikebø & Jørgensen.

Prisvekst i villa-markedet

Snittprisen etter årets første seks måneder i fjor i Bergen var på 3 061 000 kroner, mens den i tilsvarende periode i år har økt til 3 494 000 kroner for foretaket. Jørgensen mener at tallene fra Privatmegleren, også nasjonalt, illustrerer at de finansielle tiltakene som skal motvirke prisoppgang, utelukkende rammer unge og førstegangsetablerere.

– Prisveksten ligger i villa-markedet. I Bergen, Oslo, Trondheim og Vestfold har Privatmegleren en økning på 150 prosent når det kommer til salg av boliger over 10 millioner kroner. Ser man bort fra villa-markedet ville prisveksten trolig ligget på det halve. Da hadde regjeringen mulig droppet innstramninger i kredittpolitikken. Boligkjøpere på jakt etter villa bekymrer seg ikke over om de har nok egenkapital, sier den erfarne megleren, og legger til:

– Tiltakene som innføres er basert på feil diagnose. Likevel setter man i gang feilmedisinering. Det Bergen og de andre store byene trenger er en hastereform som gjør det enklere å starte boligbygging.

På landsbasis solgte Privatmegleren 22 prosent flere boliger i første halvår 2015 sammenlignet med 2014.

– Prisene har steget mye i Bergen

Statistikken Bonansa får fra Eiendom Norge viser at prisene i Bergen er gått opp 10,1 % det siste året.

– Våre tall inkluderer alle salg gjennom alle meglerforetak siste året. Tall som sammenligner første halvår for 2014 mot 2015 har vi ikke, vi opererer kun med siste 12 måneder, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian V. Dreyer.

Disse tallene viser en noe annen utvikling enn de Privatmegleren viser til.

– Det er ikke unormalt da ulike foretak selger boliger i ulike områder, og gjerne ulike boligtyper og segmenter. Spesielt det siste kan slå ganske mye ut, da foretak som har en stor andel av de dyrere boligene i et område kan få større utslag enn hva de totale tallene viser. Jeg vil tro at noe sånt kan være årsaken her, sier Dreyer.

– Når det er sagt, så har prisene steget mye i Bergen, og for komplette tall i Bergen så nærmer nå snittboligen seg 3 millioner kroner, legger han til.