Forrige uke skrev Bonansa om Ola (35) og samboeren som vant tre ulike budrunder, men at selgerne avslo budet deres – selv om det var på prisantydning.

Forbrukerombudet var klar i sin tale, og både Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund viste til bransjenormen der det står at «Prisantydning må ikke bevisst være satt lavere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere. Den må heller ikke settes lavere enn meglers objektive vurdering skulle tilsi.»

Nå hiver politikerne seg på i debatten.

– Jeg synes at det at man ikke selger til prisantydning er ganske uhørt. Dette ville aldri skjedd i en butikk, at du tar varen med til kassen – så får du beskjed om at den ikke er til salgs for den prisen likevel, sier Tor André Ljosland (KrF).

– Bransjen må rydde opp

apolljoslandrett

Tor Andre Ljosland (KrF)

Da KrF-politikeren og konen for første gang skulle by på en leilighet, vant også de budrunden – men selger var ikke fornøyd med prisen, og avslo.

– Å kjøpe bolig er kanskje den største investeringen man gjør i livet. Det har stor betydning for økonomien, og slikt som dette gjør at man mister troverdighet til bransjen, sier Ljosland.

Han mener at informasjonen må være mye tydeligere enn den er i dag.

– Jeg mener det bør opplyses i prospektet at selger ikke er villig til å selge for prisantydning dersom det er tilfellet. Det er meglers jobb å sjekke om vedkommende er villig til å selge på prisantydning eller ikke. Vil den ikke det bør selger realitetsorienteres, og så bør man kanskje sette en minstepris.

Ljosland synes i utgangspunktet at bransjen selv må rydde opp, men dersom det stadig vil dukke opp tilfeller som det Bonansa fortalte om før helgen, ser han ikke bort fra at man må se på det politisk.

– Da må eventuelt politikerne gripe inn med en del virkemidler, og man må vurdere om det må til sterkere reguleringer i bransjen. Men man ønsker jo ikke å komme dit.

– Må ta grep

apoltinarett

Tina Åsgård (SV) FOTO: Adrian Nielsen

Bonansa kjenner til flere tilfeller der selger og megler har avslått bud som er på prisantydning og  til og med over prisantydning. Noen av disse boligene blir lagt ut med nøyaktig samme prisantydning som er avslått.

– Meglerne har en forpliktelse til å sørge for at prisen de annonserer en bolig til er noe selgerne er villig til å akseptere, sier Tina Åsgård (SV).

Hun synes det er bra at det er klare retningslinjer i bransjenormen, men sier samtidig at det ikke hjelper om det ikke overholdes.

– Det er jo velkjent at det ligger i bransjenormen, problemet er jo at de åpenbart brytes stadig vekk. Det er jo åpenbart villedende markedsføring å legge ut boliger til en pris selger ikke vil akseptere. I de tilfellene der man i tillegg har avslått bud på prisantydning, da vet du at du må sette prisen opp. Når boliger blir annonsert slik er det lokkepris.

– Tror du bransjen klarer å ordne opp selv?

– Dette har pågått over så lang tid at det er på tide å ta hardere grep. Dette er ikke et nytt fenomen, det har pågått over lang tid – og det har vært mange muligheter til å rydde opp på egenhånd. Det er kanskje på høy tid å gjøre innstramminger fra lovgivers side.

Umoralsk

apolharaldrett

Harald Schjelderup (Ap) FOTO: Odd E. Nerbø

– Dette handler først og fremst om etikk og moral, sier Harald Schjelderup.

Han påpeker at prisforventninger bør avklares på forhånd.

Dette skal ikke noen oppleve tre ganger, slik dette paret har gjort. Jeg mener at bransjen selv må rydde opp, om ikke bør man kanskje få nasjonale politikere til å se på det, sier han.

Schjelderup er klar over at bransjen jobber med å rydde opp.

– Dette er likevel et tilbakevennende tema. Det er på grensen til umoralsk dersom megler vet at selger ikke vil akseptere bud på prisantydning. Det står i bransjenormen, ja, men det brytes jo gang på gang – da har man ikke et bevisst forhold til det. Det er leit og på grensen til rystende at et og samme par skal oppleve dette tre ganger.

Han mener, i likhet med Ljosland, at det er bransjen selv som må ordne opp.

– Dette bør ikke være en sak for politikerne, men en bransjesak. De må rydde opp.  Om ikke de klarer det nå etter tydelig dokumentasjon, så blir det en sak for lovgiverne.