Fra 1. juli kan du bygge blant annet garasje, veranda og bod uten å søke. Men du må bygge i samsvar med lover og regler.

Det er ikke bare å sette i gang byggingen.

– Veldig mange vil ha vanskeligheter knyttet til reglene og begrensninger. Oslo kommune sier for eksempel at de færreste tomtene har noe igjen på utnyttelsesgraden. Tomtestørrelsene ganske mange steder er små. Har man bolig og garasje vil det forundre meg om man har plass til noe mer, sier Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Å tenke at «det bare er å sette i gang» er farlig. Man bør ta en telefon til kommunen, sier Pihl.

Dette er noen av reglene du må ta hensyn til:

1. Arealplan (kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan)

Du må sjekke grad av utnytting på tomten din. Reguleringsplaner/kommuneplaner har gjerne en begrensning, så det er viktig at du sjekker om du har nok areal igjen til å bygge noe på tomten.

I for eksempel Oslo er utnyttelsesgraden 24 prosent i områdene som er omfattet av «småhusplanen». Man kan altså bygge 240 m² på et tomt på ett mål. Bolig, garasje og terrasser som er bygget opp er en del av arealet.

Det er ofte egne regler for adkomst til og fra eiendommen. Det kan også være regler for takvinkler.

En detaljreguleringsplan vil si noe om fargevalg og høyde på møne ved bygging.

2. Plan- og bygningsloven, krav til bygg

Bygget du oppfører er fortsatt et tiltak som skal oppfylle alle krav i teknisk forskrift og alle materielle krav i plan- og bygningsloven.

– Det betyr fortsatt at man ikke kan bygge i strandsonen, og det betyr at bygget skal tåle snø- og vindlast på stedet, og tilfredsstille krav til brannsikkerhet, sier Anders Kirkhus, seniorrådgiver i Sintef Byggforsk som har skrevet en anvisning om de nye reglene.

3. Skal noen bo der?

Da må du søke kommunen. Ifølge regjeringen.no kan ikke bygget benyttes til beboelse, og kan ikke inneholde rom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom.

4. Avstand til offentlig vei og jernbane

– Vi har bestemmelse for hvor nære vei eller jernbane du kan bygge, hvis ikke arealplanen sier noe annet, sier Anders Kirkhus, seniorrådgiver i Sintef Byggforsk.

Bor du 30 meter fra jernbanen må du søke om å bygge, ifølge loven. Du kan få dispensasjon, men du må søke.

Man må også ta hensyn til veglova med tanke på avstand til bygg, som ifølge Kirkhus er mer komplisert fordi reglene avhenger av hvem som eier veien.

Ifølge Lovdata er byggegrensen 50 meter fra riksvei og fylkesvei, og 15 meter fra kommunal vei. For gang- og sykkelvei er avstanden 15 meter. Ingen bygningsdeler kan stikke utenfor grensen, og det inkluderer takrenner og takutstikk.

I tillegg er det krav om fri sikt ved kryss og avkjøringer.

5. Brannseksjon/brannkrav

– Det er brannkrav knyttet til bygget. Brannkravet er en rømningsstrategi. For småhus er kravet til byggverket at det skal stå i minst 30 minutter under brann, så du ikke får det i hodet før du kommer deg ut. Hvis alle naboene dine har bygget garasjer mellom bolighusene er det ikke sikkert du får lov til det samme, for da kan en brann føre til at uakseptabelt mange hus brenner ned, sier Kirkhus.

Det kalles et seksjoneringsskille/brannseksjon, og består av et område med maks 1200 kvadratmeter bruttoareal.

I verste fall kan en brann spre seg innen hele seksjonen, men den skal ikke spre seg videre.

Hvor mye brannmotstand en garasje i et seksjoneringsskille skal ha kommer an på slukkemulighetene til brannvesenet i området.

6. Nabovarsel

Det er ikke krav om å sende formelt varsel hvis du bygger uten å søke. Men ifølge grannelova må du likevel snakke med naboen.