I 2014 var for første gang nettaviser mer populære enn papiraviser, viser tall fra Norsk mediebarometer, som ble publisert av Statistisk sentralbyrå tirsdag.

Ifølge oversikten var det en nedgang i lesingen av trykte medier blant personer i alderen 9 til 79 år i fjor. I 2013 leste 51 prosent av befolkningen én eller flere trykte aviser en gjennomsnittsdag. I 2014 hadde den papiravislesende andelen falt til 49 prosent.

Ifølge SSB føyer nedgangen seg inn i en utvikling som har pågått lenge. I 1997 var andelen papiravislesere på 84 prosent.

SSB-tallene viser samtidig at stadig flere leser avisenes internettsider, og at nettavisene definitivt har gått forbi de trykte avisene i popularitet. Leserandelen en gjennomsnittsdag var 54 prosent i 2014.

Mer internett

De siste årene har flere og flere brukt internett daglig, og aldri før har nordmenn brukt så mye tid på nettet.

Andelen som bruker internett i løpet av en dag, økte fra 85 til 88 prosent fra 2013 til 2014. I løpet av samme periode økte tidsbruken fra 112 minutter til 120 minutter. Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på internett per dag, fastslår SSB.

Ifølge SSB gjelder imidlertid økningen bare menn, men for alle aldersgrupper unntatt de yngste. 16-24-åringer er de aller ivrigste brukerne, med 3 timer og 24 minutter på nettet i løpet av et gjennomsnittsdøgn.

Mer strømming

Stadig flere bruker såkalte strømmetjenester som Netflix og HBO. Fra 2013 til 2014 økte andelen fra 15 til 22 prosent.

60 prosent av dem som brukte strømmetjenester i fjor, strømmet betalte videofiler. I aldersgruppen 16-24 år var andelen over 80 prosent.

SSB-oversikten viser også at strømming av lydfiler er populært. 60 prosent av dem som hørte på lydmedier en gjennomsnittsdag i 2014, strømmet lydfiler fra internett. Andelen var 55 prosent året før.

Andelen som bruker CD-spillere, fortsetter nedover. Mens 93 prosent av lytterne brukte CD-spiller i 2003, hadde denne andelen falt til 28 prosent i 2014. Bruken av lydmedier står imidlertid stabilt på 39 prosent.

Samtidig viser Mediebarometeret at TV-titting har holdt seg nokså stabilt på 74 prosent de siste to årene. Før det lå andelen som så på TV en gjennomsnittsdag lenge på i overkant av 80 prosent. Fra 2013 til 2014 var det en nedgang i TV-tittingen blant barn og unge.

Sjekker Facebook hver dag

Nesten to av tre som var på internett en gjennomsnittsdag i fjor, var også inne og sjekket Facebook, viser tall fra Norsk mediebarometer.

Mens 64 prosent var innom Facebook, var 22 prosent av internettbrukerne innom andre sosiale medier, viser tall fra Norsk mediebarometer som ble publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag.

Barometeret viser at 40 prosent av dem som var på nettet i løpet av en gjennomsnittsdag, hadde brukt banktjenester. 75 prosent hadde lest nyheter.

Facebook er populært i alle aldersgrupper, men særlig blant 16-24-åringer.

Fakta om mediebaromenteret:

  • Publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om massemediebruk.
  • Først gjennomført i 1991.
  • Basert på svar fra et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 1.800 personer i alderen 9-79 år.
  • Undersøkelsen gir tall for mediebruk alle dager i uka og på ulike årstider.