Helt nøyaktig var det 1. januar i år 4.114.425 personer bosatt i tettsteder. Det utgjør 80 prosent av befolkningen og fordeler seg over 976 tettsteder , ifølge SSBs tall. SSBs definisjon av tettsted er steder hvor det bor minst 200 mennesker, og hvor det ikke er lenger avstand mellom husene enn 50 meter.

  • Hvordan synes du det er best å bo? Fortell i kommentarfeltet.

De øvrige 20 prosentene av innbyggerne, 976.827 mennesker, bor i spredtbygde strøk.

Fra 2013 til i fjor økte antall bosatte i tettsteder i gjennomsnitt med 1,6 prosent. Hordaland er akkurat på gjennomsnittet.

Antall bosatte i spredtbygde strøk falt 0,2 prosent. I alt 34 av landets kommuner hadde per 1. januar i år ingen innbyggere bosatt i tettsteder.

Det er storbyene som drar utviklingen. Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Drammen har 33 prosent av landets befolkning innenfor sine bygrenser, og 41 prosent av alle som bor i tettsteder her i landet.

For første gang siden 2009 har SSB registrert det høyeste antall innbyggere på Svalbard. Ved årsskiftet bodde det 2.670 mennesker på øygruppen. Tallet inkluderer både norske og russiske bosetninger. De norske bosetningene på Svalbard har innbyggere fra 44 land inkludert Norge.