Statistisk sentralbyrå (SSB) la i dag frem Leiemarkedsundersøkelsen for 2014. Undersøkelsen viser at Oslo har det høyeste prisnivået i Norge. En 2-roms på 60 kvadratmeter beliggende i Sentrum, Frogner, Ullern eller St. Hanshaugen koster 11.200 kroner å leie. Det er i disse bydelene det koster mest å leie.

På landsbasis koster det gjennomsnittlig 5850 kroner å leie 1-roms, 7040 kroner å leie 2-roms, 8390 kroner å leie 3-roms, 8940 kroner å leie 4-roms og 9450 å leie 5-roms eller bolig med flere rom.

Det er nest dyrest å leie bolig i Stavanger, 9130 kroner for 2-roms og 11.280 kroner for 3-roms.

I Bergen betaler man 7620 kroner for leie av en 2-roms og 9300 kroner for en 3-roms, mens man betaler 7980 kroner for 2-roms og 9600 for en 3-roms i Trondheim.

Leiemarkedsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse blant leietakere.

– Lavere prisvekst

– Det har vært usikkerhet om hvorvidt leiepriser stiger eller ikke. Leiemarkedsundersøkelsen bekrefter at det er en prisvekst i leiemarkedet. Finn, Boligbygg og SSB bekrefter det. Men prisveksten er lavere enn den har vært på en god stund. Vi vet ikke hvorfor, sier Lars Aasen, leder i Leieboerforeningen.

– Det er forferdelig dyrt å leie. Spesielt i Oslo, men også i de andre byene, sier Aasen.

Det rimeligste er å leie av slekt og venner, ifølge Aasen. Leier du av «annen privatperson», altså en person som eier en ekstra leilighet og leier den ut, betaler du stort sett markedspris. Profesjonelle leier ut til markedspris, mens kommunene stort sett leier ut til gjengs leie og tilsvarende i studentsamskipnadene.

Markedsleie er det du må betale når du går ut i dag for å leie, altså gjennomsnittsprisen på Finn.no. Gjengs leie er alle leieforhold i et område gjennomsnittlig. Jo eldre leieforholdene er, jo lavere er gjennomsnittsleien.

– Beliggenhet presser opp prisen. Avstand fra sentrum er viktigste driver. Standard på boligen driver prisen. Hvem som er utleier er også en driver, sier Aasen.

Dette påvirker leieprisen

Hvor boligen ligger og størrelsen er de viktigste faktorene bak prisene. Leiligheter verdsettes høyere enn hybler og leieobjekter i eneboliger og rekkehus, ifølge SSB.

Standarden på boligen påvirker også prisen, det samme med høyere etasje, garasjeplass, møbler, strøm og oppvarming.

27 prosent av leietakerne oppgir til SSB at de utfører ulike arbeidsoppgaver mot reduksjon i husleien.

73 prosent av leietakerne er under 45 år, og mange av disse leier for kort tid eller med tidsubestemte kontrakter.