Det er for tidlig å si om lokkeprisene er borte, men en nylig gjennomgang av boligannonser i Oslo og Bergen viser tegn på at det er en bedring i bransjen.

– Det er positivt at det ser ut til å være mindre bruk av lokkepris enn for to år siden, sier forbrukerombud Gry Nergård i en pressemelding.

I slutten av februar undersøkte de rundt 500 boligannonser, målet var å se om enkelte foretak generelt setter antydet pris lavere enn taksten. Dersom et foretak setter prisantydning til 100.000 kroner under takst på en stor del av sine annonser, er det mye som tyder på at det er lokkepris. Markedet er hett, og det er derfor lite trolig at noen ønsker å selge under takst.

Undersøkelsen viste en tilbakegang, men informasjon fra forbrukere gjør at de ikke vil friskmelde bransjen for tidlig.

Villedende for kjøper

Lokkepriser villeder forbrukere til å gå på visninger og engasjere seg i budrunder som viser seg å ligge utenfor prisrammene til forbrukeren.

Tilsynet har avdekket noen avvik, men det var ikke avvik i et omfang som kreves for å konkludere bevisst bruk av lokkepris.

Carl-Olav-Geving-22_150rett

FOTO: CF Wesenberg

– Vi er tilfreds med at tilsynet avkrefter at det foregår systematisk bruk av lokkepriser ved omsetning av boliger. Vi har en klar forventning om at våre medlemmer oppfyller bransjenormen, og har lagt stor vekt på å informere medlemmene grundig og godt for å sikre en høy bevissthet om bransjenormens krav. Etter en lang rekke møter med foretak og eiendomsmeglere er det vårt klare inntrykk at en samlet bransje tar avstand fra lokkepriser. Men vi har fått varsel i enkelttilfeller som framstår som klare brudd på regelverket. Slike saker adresserer vi kompromissløst overfor den aktuelle megleren og foretaket, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) Carl O. Geving.

Fortsatt uheldige tilfeller

Etter at det ble satt søkelys på dette med lokkepriser i vinter har bransjeorganisasjonene NEF og Eiendom Norge begge iverksatt tiltak for å hindre det.

Dette er Forbrukerombudet fornøyde med, men tilbakemeldingen fra forbrukerne viser at det fortsatt oppstår uheldige tilfeller som bransjen må ta tak i.

– Vi kommer til å gjennomføre nye tilsyn i tiden fremover dersom det ser ut for å være behov for det, sier Nergård.

– NEF har en helt entydig holdning til bransjenormen, og vil fortsette arbeidet med å utvikle gode holdninger blant bransjens aktører. Et eksempel på tiltak som bransjen kan gjennomføre er å slutte med såkalte 9,90-priser. Dette er ikke en lovstridig praksis, men det gir etter vår mening feile signaler i et raskt stigende marked når man går ut med prisantydning rett under verditakst. Vi ser f.eks. at flere kjeder i Bergen har bestemt seg for å slutte med 9,90-priser. Dette er positive tiltak og uttrykk for gode holdninger, sier Geving.